Internationella möjligheter

20 mars 2023

På Realgymnasiet jobbar vi för att våra elever ska få möjligheten att vistas utomlands under sin utbildning. Vi arbetar främst med APL (arbetsplatsförlagt lärande) men även förberedande besök och utbyten kan vara aktuellt.

Internationella möjligheter

Att ha utlands-APL som merit ökar chanserna att få jobb efter avslutade studier. Under APL bygger eleverna upp ett kontaktnät och ett ökat självförtroende som är mycket värdefullt i framtiden.

Evelyn Kyrk CENTRAL INTERNATIONELL SAMORDNARE PÅ REALGYMNASIET

Om utlands-APL

Att resa utomlands på APL innebär att man får kunskaper och erfarenheter på flera olika plan. Tänk att få utveckla sina branschkunskaper OCH sin sociala kompetens, språkliga förmåga och kulturella förståelse. En stor chans till personlig utveckling och fördel när man senare ska söka jobb. Man får ett globalt perspektiv branschen men också andra perspektiv som finns i omvärlden. En resa utomlands är alltid kopplad till utbildningen. Detta tydliggörs genom att man sätter upp mål med sin APL, skapar en strategi för att uppnå målen och när man kommer hem får man formulera vad man kan i förhållande till målen.

Vi arbetar strategiskt med kvalitetssäkring av våra APL-platser i utlandet. Vi har en policy för kvalitetssäkring och en mall för granskningen som vi arbetar efter.


Ansökningsprocessen

Realgymnasiet erbjuder 100-tals APL-platser inom sina utbildningar i utlandet varje år. Det genomförs uttagningsprocesser för att tillsätta dessa platser. Hur ansökningsprocessen ser ut beror på vilket projekt som APL-platsen finns inom. Vanligt är att man får skriva CV och brev – gärna i Europass – europeiskt gångbart dokument, samt får delta i intervjuer och rollspel. Detta sammanvägs med elevens prestation till vardags. Elever som får åka måste inte vara toppresterande men bedömas vara redo för utmaningen det innebär att åka hemifrån på egen hand under en längre tid.