Välkommen till Realgymnasiet i Norrköping!

Vad kan du läsa i Norrköping?

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Mentorn - en trygghet och bollplank under gymnasietiden

10 augusti 2023

På Realgymnasiet har alla elever en mentor, som fungerar som stöd under hela utbildningstiden. Våra mentorer undervisar inte, vilket är helt unikt. Deras roll är i stället att stötta dig som elev.

Mentorn - en trygghet och bollplank under gymnasietiden

Det unika med mentorskapet på Realgymnasiet är att jag träffar eleverna, men jag bedömer dem inte. Jag får förmånen att arbeta nära mina elever under tre års tid och hjälpa och guida dem att nå framgång.

Jan Melle Mentor på Realgymnasiet i Norrköping

Mentorer och lärare arbetar nära tillsammans för att stötta dig som elev i ditt lärande. Lärarna har sitt fokus i den kunskapsmässiga utvecklingen, och mentorerna med fokus på din personliga utveckling.  

Arbetssättet infördes redan 2003 och har visat sig mycket framgångsrik då den visat sig skapa en stor trygghet för eleverna som ser sin mentor som en viktig del för att nå sina studiemål. Detta gör också att lärarna kan lägga fokus på sitt uppdrag, då mentorn blir en naturlig länk mellan elev, lärare och hemmet. 

På Realgymnasiet jobbar vi mycket med självkänsla, den inre drivkraften och framförallt med tron på den egna förmågan.

Jan Melle