Tillsammans stoppar vi Covid-19

18 augusti 2020

Idag drar vi igång vårt nya läsår. Det ser vi fram emot - men vill samtidigt påminna om att vi alla tillsammans måste minimera risken för smittspridning.


Återgången till vanlig undervisning i skolan kräver att var och en fortsätter ta ansvar. Det gör du och jag genom att vi följer uppsatta riktlinjer och rekommendationer. Och att vi gör det varje dag. 

Hur tänker vi som skola för att minimera riskerna för smittspridning?

  • Vi kommer att sprida ut rasterna  
  • Vi kommer sprida ut lunchtiderna (olika tider för olika årskurser)
  • Vi är en skola där minst en klass alltid är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket gör att inte alla klasser befinner sig i skolans lokaler samtidigt

Vi är en förhållandevis liten enhet vilket underlättar i arbetet att hjälpas åt och påminna om:

  1. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Det gäller självklart både elever, personal och andra som bokar in besök och möten på vår skola
  2. Tvätta händerna, ofta och länge
  3. Håll alltid avstånd 

Och återigen, det är när var och en tar personligt ansvar för punkterna 1-3 ovan som minimerar vi risken för smittspridning på skolan. Tack för att du bryr dig och är en del av lösningen!

Välkommen tillbaka hälsar Josefin Eriksson, rektor och all personal