Skillnaderna mellan Hund- & Djurvårdsutbildningen

11 maj 2020

Hund och sällskapsdjurbranschen i Sverige är stor och behöver många nya medarbetare de kommande åren. Studier gjorda på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet visar att antalet yrkesverksamma inom branschen ökar varje år och att många verksamheter är mångfacetterade. Detta är en tillväxtbransch som vi väljer att ha utbildningar inom.

Skillnaderna mellan Hund- & Djurvårdsutbildningen

Realgymnasiets programfördjupningar Hund och Djurvård läser gemensamt under årskurs ett för att alla elever ska få en så bred grund som möjligt. Elever får en god grundkunskap om alla olika smådjur i kurserna sällskapsdjur, detta medför till exempel att en elev som läser utbildningen Hund även får med sig värdefull kunskap om smådjur och en Djurvårdselev får kunskap om hund. Vi har träffat Hanna Casell som är programansvarig för utbildningarna Hund och Djurvård för att reda ut vilka skillnaderna mellan dessa utbildningar är och klargöra vilka framtidsutsikter som finns för respektive utbildning.

På båda programfördjupningarna blir man djurvårdare. Läser man Djurvård får man mest kunskap om smådjur och läser man Hund kommer man få lära sig djurvårdsyrken riktat mot hunden.

Hanna Casell Programansvarig

Det finns många likheter mellan dessa programfördjupningar, men utbildningen i Djurvård får eleven ett zoohandelsintyg som kvalificerar eleven för att kunna jobba i eller öppna en egen djurbutik och sälja levande djur till kunder. Utöver detta får eleven möjlighet att göra D9 som är en grundkurs i läkemedelshantering. Främsta fokus under utbildningen är djursjukvård och sällskapsdjur; till exempel marsvin, kaniner, hamstrar, reptiler och fåglar. Den kunskapen tillsammans med specialiseringskurser inom etologi, träning och berikning samt servicekurser utbildar eleverna för att arbeta i bransch. Under gymnasiet ingår också utbildningstillfällen med djurparksdjur. Realgymnasiet har ett samarbete med 15 stora djurparker inom Sverige dit elever får åka på besök för att lära sig på riktigt, mitt i verkligheten.

Det är oerhört värdefullt för eleverna att komma ut på dessa typer av arbetsplatser där man arbetar med djur och etologi. De kan till exempel få se hur man tränar en lemur att bli frivilligt hanterad ute på en djurpark.

Hanna Casell Programansvarig

Denna kunskap tar sedan eleverna med sig tillbaka till djurrummet på skolan och till sitt kommande yrkesliv, om det är på en klinik, i butik eller med små eller stora djur i allmänt eller om de väljer att studera vidare efter gymnasiet.

Väljer eleven att läsa utbildningen Hund på Realgymnasiet får hen med sig en grundkunskap om alla olika sorters djur men kommer fördjupa sig inom djursjukvård, träning och hantering av hund. Under studietiden får eleven möjlighet till ett intyg för grundkurs i läkemedelshantering (D9) vilket gör dem behöriga att direkt efter studenten komma ut och arbeta som djurvårdare på en djurklinik. Eleven får efter godkända kurser med sig ett intyg för att kunna starta upp ett eget hunddagis då kraven för denna sorts verksamhet från

Jordbruksverket inkluderas i poängplanerna för Hundutbildningen. Kurserna inom hundkunskap ger en tydlig bild av hur stor hundbranschen är; moment som hanterar hundens hälso- och sjukvård, problemhundar, hundägarhantering, service, pälsvård, rehab samt läran om hundens beteende och mentalitet vilket är användbara verktyg och kunskaper i ett kommande yrkesliv med hund.

Vill du jobba med yrken där hund ingår, då ska du välja utbildningen Hund! Vill du jobba med yrken med sällskapsdjur eller djurpark, då ska du välja utbildningen Djurvård!

Hanna Casell Programansvarig

På Realgymnasiet har vi en avdelning i skolan som är anpassad för våra Hund- och Djurvårdsutbildningar. I undervisningen kan vi i teoretiska moment plocka in en hund för att göra lärandet mer på riktigt. Exempelvis på en lektion om pälsvård utgår vi från hundar som vi jobbar med i våra hundspa/trim för att skapa ett aktivt lärande, i en mer praktisk miljö än att enbart läsa i studieböcker. Vi har ett hundrum med boxar där hundarna får vila inne på skolan. Utöver detta finns det en hel djuravdelning med smådjur, fåglar, reptiler och akvarium våra elever och lärare använder i den dagliga undervisningen.

Avslutningsvis, för att jobba inom zoobutik eller klinik har man samma möjligheter på båda utbildningar. Det som skiljer dem åt är intyget gällande handeln med levande smådjur som eleverna på Djurvård får och möjligheten att starta hunddagis för eleverna på Hund. Eleverna läser olika kurser och fördjupningar under årskurs två och tre som tydligt riktar in dem mot Djurvård eller Hund. Har en elev en strävan efter att bli veterinär kan man läsa ett utökat program inom Hund eller Djurvård efter godkännande av rektor och sedan välja ett naturvetenskapligt basår efter studenten för att bli behörig mot veterinärhögskolan.

När du väljer Hund så har du hund som ditt intresse, väljer du Djurvård så är det sällskapsdjuren som är ditt intresse!