Nordich Choice Hotels om utbildningen och branschens framtid

11 februari 2021

Jenny Pieplow Benestam och Madeleine Thott berättar om Realgymnasiet i Lunds samarbete med Nordic Choice Hotels och om att det finns en ljus framtid efter pandemin.

Nordich Choice Hotels om utbildningen och branschens framtid
Öppna videospelaren