Mentorskapet på Realgymnasiet: trygghet, coachning och stöd för eleverna

15 januari 2020

Mentorskapet på Realgymnasiet betyder inte bara att finnas där för eleverna utan också att ge dem trygghet, coaching och stöd, förklarar Marcela Mardones, mentor på Realgymnasiet Lund.

Mentorskapet på Realgymnasiet: trygghet, coachning och stöd för eleverna

Mentorerna på skolan har som uppgift att se efter om studieplanerna har uppdaterats, ta hand om närvaro och föra en aktiv kommunikation med eleven, hemmet, läraren och skolsköterska/kurator. ”Vi har en helhetsbild, inte bara små delar”, berättar Marcela.

Skillnaden mellan mentorskapet på Realgymnasiet och vissa andra skolor är att mentorerna jobbar heltid som just mentorer. Det betyder för det första att mentorerna är mer tillgängliga för eleverna än på andra skolor, och för det andra, att de inte undervisar eller sätter betyg. Detta kan leda till att studenterna känner sig tryggare med att komma till dem.

Marcela berättar att på Realgymnasiet jobbar de mycket för att eleverna skall känna sig trygga. ”Det betyder inte bara att känna sig trygg med skolgången utan även på det sociala planet”, hon menar att stort fokus ligger på att skapa en bra miljö för eleverna genom att främja klasskamaratanda och förebygga mobbning. ”Vi är en liten skola, så det är lättare för oss att se eleverna och möta dem”, säger hon.

På det sociala planet har hon jobbat på olika projekt med eleverna, som t.ex. vänskap och relationer; mobbning, skuld och förlåtelse; självkänsla och självförtroende osv. Genom de olika projekten bekämpar mentorerna fördomar och bygger mer harmoniska och starka förhållanden för eleverna i klassrummet. Mentorerna jobbar också med eleverna för att bygga strategier för att effektivisera studier, vilket kallas för studieteknik.

 Här kommer några råd från Marcela för att skapa en effektiv lästeknik:

  1. Ögna igenom texten
  2. Titta på rubriken
  3. Titta noga på bilder och läs bildtexter
  4. Läs en sektion åt gången

Vill du veta mer eller är du intresserad av att lära dig fler studietekniker? Tveka inte att kontakta mentorerna för att få hjälp!