Ju mer kunskap vi har om hästarna desto bättre ledare blir vi för dem!

10 september 2021
Ju mer kunskap vi har om hästarna desto bättre ledare blir vi för dem!

I årskurs 3 går några av våra elever specialiseringen Unghäst & avel som ger grundläggande kunskaper i den unga hästens utveckling och erfarenhet av att hantera unga hästar. Man kan t.ex. vara med vid fölbesiktningar och få en inblick i vad som bedöms ur ett avelsperspektiv. Man får också få förståelse för hur tillväxtperioder påverkar den unga hästens rörelsemönster, beteende och behov. 

Eleverna behöver se och hantera många hästar i olika åldrar för att förstå skillnaden mellan olika individers fysik och temperament. 

Att vara med på bedömningar och unghästtävlingar och se hästarnas utvecklingsfaser är lärorikt. Eleverna får insikt i hur träning måste anpassas både till växtperioder och mental mognad. Fölbedömning är ett bra exempel den unga hästens utveckling. När man både växer och håller på att fälla pälsen så kan rörelsemönstret bli stelt och matt. 

Ju mer kunskap vi har om hästarna desto bättre ledare blir vi för dem!