Anna - vår specialpedagog och mentor!

23 februari 2021

"Det är viktigt för mig att alla elever får en likvärdig utbildning. Med detta menar jag att oavsett vilken bakgrund man har, vilken eventuell diagnos eller funktionsvariation man har, vilken studievana man har eller vilken erfarenhet av skolan man har, så ska man få de rätta förutsättningarna hos oss att nå målen i sin utbildning. Att få de rätta förutsättningarna för att nå målen är inte samma sak för alla elever"

Anna - vår specialpedagog och mentor!

Hej, vem är du? 

- Jag heter Anna Carlströmer och är specialpedagog och mentor här på Realgymnasiet i Helsingborg. Jag började jobba här för ungefär 1 år sedan. Innan dess har jag jobbat som lärare sedan 2001. Jag är gymnasielärare i religion och historia. Jag är väldigt glad att jag vidareutbildade mig till specialpedagog, i den rollen känner jag att jag har hamnat i mitt rätta element. Helt och hållet. 

Mentorsrollen är jag rätt van vid sedan mina andra tjänster som lärare, men här på real är ju upplägget lite annorlunda. Jag och Viktor som är mentorer här på skolan jobbar ju helt och hållet som mentorer, vi undervisar inte, vi sätter inga betyg utan vi är här helt och hållet för att underlätta elevernas skolvardag och hjälpa till med det de behöver ha hjälp med. Vi lär känna våra mentorselever väldigt bra och kan därför anpassa vår mentorsroll efter varje elevs behov. Det är ett nytt och spännande sätt för mig att vara mentor på och framför allt är det väldigt bra för eleverna.

 

Berätta lite kort om ditt jobb. Vad gör du på skolan?

- Mitt huvudsakliga uppdrag som specialpedagog är att se till att alla elever på skolan får en likvärdig och bra utbildning. Jag jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande på verksamhetsnivå. Det innebär att jag tillsammans med mina kollegor tittar utifrån alla möjliga perspektiv på hur skolan ser ut och fungerar och sen försöker vi fixa till allt som skulle kunna bli ett problem för våra elever, innan det blir ett problem. Det kan vara sådana saker som möblering i ett rum, så att personer med behov av att röra sig i klassrummet ska kunna göra det utan att störa dem som behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig.  Det kan också vara att titta på schemat när vi vet att vissa elever har behov av regelbundna pauser och se till att de får det. Det kan också vara att prata om extra anpassningar och särskilt stöd med el lärare. Ofta är det lärarna som är proffs på att anpassa undervisningen för eleverna, men kör de fast eller behöver någon att bolla idéer med så gör jag gärna det. 

Jag har också mycket kontakt med elever. Dels med dem som behöver stöd för att utvecklas mot utbildningens mål, men också med elever som har mycket oro och stress. Jag är bra på att hjälpa elever att organisera och strukturera sin skolvardag så att den ska bli lite mer lätthanterlig. Jag har mycket kontakt med externa aktörer som personal på BUP, grundskolor, habiliteringspersonal och olika kommuner. Det är ett roligt och omväxlande jobb att vara specialpedagog.


Hur ser en normal dag ut för dig på jobbet?

Det finns ingen normal dag när man jobbar i skolan. Alla dagar är helt olika och man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Men man kan väl säga såhär, att när jag kommer på morgonen brukar jag alltid gå en runda på skolan och kolla läget. Det gör jag främst i min roll som mentor. Jag kollar så att alla verkar vara på plats och i gång. Sen är det dags för ett filosofiskt samtal med Viktor min mentorskollega. Då brukar vi avhandla det som är aktuellt för dagen och något som vi behöver prata om och reflektera lite kring. Det är mycket trevligt och lärorikt. Ibland kan vi hamna off topic, men det är okej. Det är ett bra sätt att känna in dagen också, låter flummigt, men är jätteviktigt. 

Efter det brukar jag försöka ta tag i något av mina pappersuppgifter, det finns ganska många sådana för en specialpedagog. Det kan vara ett åtgärdsprogram som ska skrivas, en pedagogisk kartläggning som ska dokumenteras eller någon rapport om något som någon vill ha. Ofta gör jag detta pappersarbete parallellt med att jag chattar med någon elev som behöver mitt stöd på något sätt, det kan vara som mentor eller som specialpedagog. Varje vecka har jag inbokade möten med elever som behöver hjälp att strukturera sin skolvecka för att hinna med, eller för att inte känna sig så stressade. De tiderna brukar ligga runt lunch. Efter lunch händer det att jag har möte. Det kan vara med elev och vårdnadshavare, med en eller flera kollegor eller med hela arbetslaget. Dessa möten kan handla om allt möjligt. Det kan vara en elev och vårdnadshavare som vill prata om skolsituationen, det kan vara en kollega som behöver ventilera oro för en elev, det kan vara någon i elevhälsoteamet som behöver återkoppling.

 

Vad är roligt med att jobba i din roll här?

-Det mesta är jätteroligt tycker jag. Det är mycket som är svårt, men det mesta är roligt. Roligast är att man får samarbeta med alla möjliga hela tiden. Extra kul just nu är att jobba med vårt nya resursteam. Det är tre elevresurser som jobbar på skolan och jag. Vi försöker hitta bra lösningar för våra elever som är i behov av extra stöttning på olika sätt. Tillsammans är vi otroligt smarta och man löser ju saker bäst tillsammans. 

Sen är det ju också väldigt kul med elevrådet. Vi har ett bra och aktivt elevråd på skolan. Vi är väldigt många engagerade och det är bra. Diskussionerna är livliga och givande och mycket är på gång i elevrådet.

 

 Vad tycker du är viktigt?

-Jag tycker och har alltid tyckt att skolan är viktig. Det är viktigt för mig att alla elever får en likvärdig utbildning. Med detta menar jag att oavsett vilken bakgrund man har, vilken eventuell diagnos eller funktionsvariation man har, vilken studievana man har eller vilken erfarenhet av skolan man har, så ska man få de rätta förutsättningarna hos oss att nå målen i sin utbildning. Att få de rätta förutsättningarna för att nå målen är inte samma sak för alla elever. Det är viktigt att vi som jobbar på skolan tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare kommer fram till vilka som är de rätta förutsättningarna för att nå målen i varje enskilt fall. 

En annan sak som är viktig för mig är att eleverna ska vara reellt delaktiga i sin skolvardag. Ett övergripande mål för skolan är att eleverna ska få lära i, för och igenom demokrati. Skolan ska vara en demokratisk plats där man kan öva sig på demokrati, varje dag!


Tusen tack Anna!