Elevrådet har ordet!

14 december 2020

På Realgymnasiet i Helsingborg jobbar vi mycket med elevdemokrati och inflytande. Vi vill att våra elever är med och påverkar sin utbildning. Det är dessutom ett lagkrav. För att lyckas har vi flera olika arenor där eleverna uppmuntras att medverka. Vi träffade några representanter i elevrådet på skolan och fick svar på några frågor!

Elevrådet har ordet!

Varför är det viktigt att ha ett elevråd på skolan?

 Maja:

 -Det är viktigt att vi elever får vara med att bestämma och att våra åsikter verkligen får komma fram. I Sverige tycker vi att demokrati är viktigt och skolan har ett demokratiskt uppdrag och det är viktigt att vi ser till att det märks på riktigt. Elevrådet är ett sätt att vara med och påverka skolan och utbildningen. 

 

Varför är du med i elevrådet? 

Hanna:

-Jag vill vara med att göra skillnad för skolans elever. Jag tänker att vill man ha tre bra år får man se till att det blir så. För mig är det viktigt att alla elever trivs och känner sig välkomna på vår skola.

 

Berätta om en fråga som är uppe på elevrådets agenda just nu! 

 Molly och Liv:

 - Vi diskuterar matkorten och vilka ställen vi kan äta på. Vi vill lägga till restauranger som passar alla med olika matpreferenser, typ glutenfritt, mjölkfritt, veganskt och vegerariskt alternativ. Vi har gjort en digital enkät som alla elever i skolan får kryssa i och sen sammanställer vi resultatet och föreslår alternativ som ska läggas till för rektorn.

 

Gör ni något annat än att sitta i möte? 

Frida:

-Ja! Vi varierar oss lite, innan mötena brukar vi fika och vi gör olika aktiviteter tillsammans efteråt. Detta gör vi för att lära känna varandra bättre, sist var vi på Prison Island och jobbade i grupper med att lösa kluriga uppgifter tillsammans. 

 

 

Det här säger lagen om elevinflytande:  

"Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

 

Tusen tack Frida, Hanna, Liv och Mollie!