Våra resultat tål att jämföras

22 juni 2020

Realgymnasiet är skolan där du har roligt och lär på riktigt. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och aktivt lärande för framtiden. Tillsammans med de främsta inom varje bransch erbjuder vi utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher.

Våra resultat tål att jämföras

Genom att ha en stabil pedagogisk grund och engagerade lärare som sätter elevens lärande i fokus är vi stolta över att presentera siffror på hur hög kvalité våra utbildningar har. Denna siffran innebär att kvalitén på undervisningen och skolan i helhet inte har några brister. Jämför vi vår siffra på 86 % felfrihet i jämförelse med rikets siffra på 22 % kan vi säga att vi erbjuder utbildning av hög kvalité.

Den siffran som vi är mest stolta över är sysselsättningsgraden efter studenten. I och med vårt koncept att tillsammans med de främsta inom varje bransch erbjuda utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher är anställningsbarheten bland våra studenter hög. Detta i och med att de utbildats tillsammans med bransch och fått många värdefulla kontakter under studietiden.

Sist har vi en mätning på antalet elever med godkänd gymnasieexamen från yrkesprogram. Detta är en mycket hög siffra som visar att våra lärare och elever engagerar sig för att alla ska nå sina mål och få en kunskapsutveckling oavsett tidigare erfarenheter.