Vi tror på ett aktivt lärande - elever som vill kan och vågar.

9 maj 2022

Vi jobbar för att du som elev ska utvecklas som person och lära dig nya saker under din studietid hos oss. Vi sätter varje elevs lärande i centrum och vi har höga förväntningar på att du ska uppnå bra skolresultat.

Vi tror på ett aktivt lärande - elever som vill kan och vågar.

Att vi tror på dig och din förmåga gör att du når längre och eftersom vi följer upp resultaten noga vet vi att vi har en lyckad metod för lärande – och för dig.

Vår pedagogiska grund står stadigt på fyra ben.
 🟢Lära i sammanhang.
Vi arbetar verklighetsanknutet på ett sätt som engagerar eleven och skapar helhet i lärandet.

 🟢Lära att lära.
Vi står för en lärandekultur som utmanar och stödjer elevens förmåga att planera, driva och följa upp sin egen lärprocess.

 🟢Lära i samarbete.
Teamarbete stärker elevernas sociala förmåga och färdighet i att kommunicera, hantera utmaningar och skapa framgång tillsammans.   

 🟢Lära för framtiden.
Vi erbjuder en utvecklingsresa som är utformad för att stödja eleven i att nå sin fulla potential, leva välmående i informationssamhället och lära för livet.