Vi lyckas bättre!

23 februari 2021

Mer än 82 procent av våra elever jobbar eller studerar inom ett halvår efter examen. Det är drygt 20 procentenheter mer än motsvarande siffra för hela Sverige.

Vi lyckas bättre!

* Från 2019 mäts sex månader efter examen. ** Från senaste mätning 2017, mäts ett år efter examen

Sysselsättningsgraden efter studenten är vi mycket stolta över. Nyckeln till framgången är vårt koncept att tillsammans med de främsta inom varje bransch erbjuda utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Du får en relevant och modern utbildning och anställningsbarheten bland våra studenter är hög. Detta i och med att de utbildats tillsammans med bransch och fått många värdefulla kontakter under studietiden. 

Detta tillsammans med behörighet till högskola och universitet gör att du får de bästa förutsättningarna i livet efter studenten.  


Att träffa "gamla" elever är roligt säger Anna Giljam Nilsson som har varit rektor sedan skolan startade 2008 i Gävle. De berättar då för oss hur värdefull gymnasietiden var med tryggheten och engagerad och kunnig personal.