Personlig utveckling & Externa relationer - en unik satsning

4 februari 2021

Personlig utveckling & Externa relationer är en unik satsning inom svensk skola. Där du som elev hos oss bland annat får jobba med kundbemötande, service samt medarbetarskap.

Personlig utveckling & Externa relationer - en unik satsning

Vi är i ständig dialog med våra samarbetspartners och har sedan lång tid fångat upp önskemålet att eleverna förbereds för en kundnära roll ute på de olika arbetsplatserna. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet. Det är viktigt att vi lyssnar på branscherna eftersom det är våra partners som bäst vet hur vi kan hjälpa våra elever att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Anna Andbjer Persson VERKSAMHETSANSVARIG FÖR PROGRAMUTVECKLINGEN PÅ LÄRANDE I SVERIGE

Satsningen omfattar alla elever och utbildningen genomförs på mentorstid som blended learning, en blandning av olika lärmiljöer som exempelvis quiz, teori, filmer och övningsuppgifter kopplade till både Realgymnasiets och våra samarbetspartners dagliga verksamhet.

Utbildningen genomförs i tre moduler över alla tre gymnasieåren, på mentorstid med en koppling till elevens personliga utveckling. 

Efter att ha genomgått Personlig utveckling & Externa relationer får du ett diplom som du kan bifoga i ditt CV.