Personlig utveckling & Externa relationer - en unik satsning

11 januari 2023

Personlig utveckling & Externa relationer är en unik satsning inom svensk skola. Där du som elev hos oss bland annat får jobba med kundbemötande, service samt medarbetarskap.

Personlig utveckling & Externa relationer - en unik satsning

Vi är i ständig dialog med våra samarbetspartners och har sedan lång tid fångat upp önskemålet att eleverna förbereds för en kundnära roll ute på de olika arbetsplatserna. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet. Det är viktigt att vi lyssnar på branscherna eftersom det är våra partners som bäst vet hur vi kan hjälpa våra elever att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Anna Andbjer Persson VERKSAMHETSANSVARIG FÖR PROGRAMUTVECKLINGEN PÅ LÄRANDE I SVERIGE

Satsningen omfattar alla elever och utbildningen genomförs på mentorstid som blended learning, en blandning av olika lärmiljöer som exempelvis quiz, teori, filmer och övningsuppgifter kopplade till både Realgymnasiets och våra samarbetspartners dagliga verksamhet. Realgymnasiet gör denna satsning som en del av skolans roll att förmedla kunskaper och värden och för att det är efterfrågat av bransch. Men framförallt görs det för att stärka elevernas självkänsla och på så sätt hjälpa dem att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

Utbildningen genomförs i tre moduler över alla tre gymnasieåren, på mentorstid med en koppling till elevens personliga utveckling. 

Efter att ha genomgått Personlig utveckling & Externa relationer får eleverna ett diplom som kan bifogas i framtida Cv:n.  

Våra elever som gått kursen har blivit mer medvetna och reflekterande. Det är extra viktigt för våra ettor och tvåor då de blir mer förberedda inför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) och yrkesliv då de inte har den kunskapen och erfarenheten. Fokus är att få varje elev att ta till sig denna kunskap och utveckla sina personliga egenskaper lite extra allt utifrån sin egen nivå.

Anette Sköldberg Mentor Realgymnasiet Gävle