Partnerskap är viktigt för oss - I Furuvik genomförs kursen djurparksdjur.

18 september 2020

På Realgymnasiet jobbar vi fokuserat med partnerskap både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Här är ett exempel på hur vi jobbar med lokalt partnerskap.

Partnerskap är viktigt för oss - I Furuvik genomförs kursen djurparksdjur.

I programfördjupningen Sällskapsdjur & Djursjukvård så läser man i åk 3 kursen djurparksdjur. Nyligen så påbörjade våra treor denna kurs med en introduktionsdag hos vår samarbetspartner Furuviksparken.

Pauline vår djurvårdslärare berättar mer om vad som händer under första dagen och hur kursen är upplagd.

-Första dagen på Furuviksparken är får eleverna lära sig allt om hur djurparker jobbar och om de organisationer som finns runt om en djurpark, vilka är en hel del. Med sig ifrån introdagen ska eleverna ha fått sig en bild av djurparkernas viktiga arbete inom bevarande av hotade arter, forskning och utbildning. 

I parken kommer eleverna att få teoretisk undervisning blandat med praktiskt arbete. I det praktiska arbetet ingår miljöberikningar, hanteringsträning, utfordring, rengöring av anläggningar och att arbeta efter lagstiftning. Eleverna får helt enkelt lära sig hur det är att arbeta som djurvårdare i djurpark. De kommer att göra alla de vardagliga rutiner som en djurvårdare utför i parken.

Sammanlagt så har eleverna 5 hela karaktärsdagar i Furuvik fördelat på en introduktionsdag, en etologi och miljöberikningsdag, en dag vi ägnar halva dagen åt lagstiftning och den andra halvan och praktiskt arbete och sen två heldagar där eleverna jobbar praktiskt med vardagliga rutiner ute hos djuren. 

 Vad betyder samarbetet med Furuvik för oss som skola?

 -Samarbetet med Furuvik är superviktigt då en stor del av utbildningen är praktisk och då behöver vi få komma ut till en park och jobba med vilda djur som vi inte har på skolan. Att ha Furuviksparken så nära och tillgängligt underlättar. Dagarna som vi har i Furuvik ger eleverna en bra bild av yrket som djurvårdare samt att de verkligen får testa på alla arbetsuppgifter själva både under våra karaktärsdagar men också under 3 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). En bättre chans att få lära sig att jobba med exotiska djur finns inte. 

Eleverna tycker det är superkul och intressant att få jobba praktiskt med de djuren vi läser om i skolan. 

Kolla gärna på filmen som är ifrån de två första tillfällena i Furuvik.


Våra dagar i Furuviksparken brukar vara höjdpunkten på hela läsåret.

Pauline Wännström Djurvårdslärare

Är du intresserad av programfördjupningen Sällskapsdjur & Djursjukvård?

Fyll i en intresseanmälan så får du personliga inbjudningar i din mobil när vi har prova på dagar och andra aktiviteter.

Intresseanmälan