Vår skolsköterska berättar om sin roll på skolan och om skolans elevhälsa.

6 maj 2020

Förebyggande elevhälsoarbete är en viktig del i skolans vardag.

Vår skolsköterska berättar om sin roll på skolan och om skolans elevhälsa.

Mitt ”favoritämne” är att prata om kost, sömn, aktivitet och vila, då det är grunden för att må bra och att lyckas i skolan säger vår skolsköterska Pernilla Hedin.

Hur länge har du jobbat på Realgymnasiet? 

Jag har jobbat på Realgymnasiet sedan hösten 2014 och som skolsköterska sedan 2005.

Vad gör du i din roll som skolsköterska? 

Som skolsköterska arbetar man mest hälsofrämjande och förebyggande, samt med enklare sjukvårdsinsatser.

Jag erbjuder alla elever i åk 1 ett Hälsosamtal där vi pratar om hälsa, mående, trivsel i skolan mm, eleven har även möjlighet att väga och mäta sig om hen vill. Jag erbjuder kompletterande vaccinationer enligt Det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Jag är även en del av skolans Elevhälsoteam och är delaktig i BRA projektet tillsammans med mentorer, kurator och biträdande rektorer. Jag försöker “synas” så mycket som möjligt på skolan för att bygga relationer med eleverna, så att de ska känna sig trygga och ha lättare att ta kontakt med mig för såsom stora som små frågor.

Berätta om skolans elevhälsoarbete

All personal på skolan är en del av Elevhälsan. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Pedagogerna är en viktig del av elevhälsan då den största delen av elevhälsoarbetet sker i klassrummet. Rätt stöd, struktur, pedagogik, trygghet i klassrummet och bra relation med eleverna ger goda studieresultat vilket även är kopplat till god hälsa.

Mentorerna stöttar eleverna i sina studier, är tillgängliga för frågor och problem, har en bra relation och är en trygghet för våra elever. Arbetar förebyggande och hälsofrämjande i BRA projektet och med Ung livsstil (undervisning om hälsa) tillsammans med skolsköterska och kurator.

Elevhälsoteamet är en resurs i elevhälsoarbetet. I skolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektorer, mentorer, studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog/speciallärare och skolsköterska. Vi har även tillgång till skolpsykolog vid behov. Elevhälsoteamet träffas varje vecka, vi arbetar på organisations, grupp och individnivå, allt för att våra elever ska må så bra som möjligt och få det stöd de behöver.

Vad är BRA-projektet för något?

BRA (Bemötande, Respekt, Ansvar) projektet är ett hälsofrämjande projekt för våra elever i åk 1. Vi arbetar under hela åk 1 med olika grupp- och individstärkande aktiviteter i syfte att eleverna ska lära känna varandra bättre, få en starkare gruppkänsla, känna sig trygga i klassen, och må bra på skolan.

Vad tycker du är roligast i ditt arbete?

Arbetet och mötet med eleverna, att få träffa alla elever i Hälsosamtal, bygga relation med eleverna, lära känna dem och få dem att förstå att de kan lyckas bla genom en god hälsa.