Ella hjälper dig i omvalet.

20 april 2020

Har du frågor om våra utbildningar då kan vår SYV Ella hjälpa dig.

Ella hjälper dig i omvalet.

Nu vecka 17 öppnar webben för eventuella ändringsval. Om du vill göra ändringar i din ansökan måste du kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare. 

Men om du har svårt att veta vad du vill, eller har du frågor och funderingar om våra utbildningar? 

Då kan vår studie-och yrkesvägledare Ella hjälpa dig. Hon kan svara på allt som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier och arbetsmarknaden. 

Ella når du på:

ella.frojdman@realgymnasiet.se

010-139 82 61