Matilda tog studenten 2014 nu undervisar hon i läkemedelshantering.

14 februari 2020

Utbildningen som ger dig ett försprång på arbetsmarknaden.

Matilda tog studenten 2014 nu undervisar hon i läkemedelshantering.

Under januari månad har vi haft Matilda Äng hos oss som har väglett och undervisat våra djur- och hundelever i läkemedelshantering. De har haft teoretiska genomgångar i t ex dosberäkning och hygien och smittskydd. De praktiska övningarna har inneburit att träna på att ge injektioner och att ta blodprov. Det tränas inte på levande djur utan här flödar fantasin när det gäller att hitta bra attrapper. Eleverna har tränat på att sticka och injicera bananer sedan gick de över till att sticka i latexslangar som var fasttejpade på kvastskaft som då illustrerar blodkärl på djurets ben. Och för att ytterligare utmana så rör en kompis på skaftet så det blir mer realistiskt.

I början kändes det lite pirrigt och nervöst för eleverna innan de hade hittat tekniken i de praktiska momenten, men övning ger färdighet säger Matilda. 

Inom kort kommer eleverna att avlägga examen inom Grundkurs för läkemedelshantering (s.k. ”D9”) för smådjur. Om de klarar detta blir de djurvårdare på nivå 2 vilket innebär att de är behöriga av Jordbruksverket att handha läkemedel samt ge injektioner. Vi erbjuder kursen i samarbete med VeTa-bolaget som är ett branschutbildningsföretag som utbildar veterinärer och övrig djursjukvårdspersonal över hela landet. 

Med denna examen blir eleverna mer efterfrågade i branschen och hos de flesta kliniker säger Elin Svensson som innan detta har förberett och undervisat eleverna i grundläggande djursjukvård.

Eleverna har varit jätteduktiga och engagerade genom hela kursen så jag tror att examensproven kommer att gå bra, avslutar Elin.