Läs utbildningen Hund hos oss!

18 september 2023

Har du intresse för människans bästa vän? Då kan utbildningen Hund vara något för dig. Här blir du redo för att jobba professionellt med olika hundar och hundägare. Du har möjlighet att bli djurvårdare nivå 2, och får fördjupade kunskaper om just hund, inom exempelvis hundskötsel, träning, anatomi, foderlära och beteende. Kurser i service och bemötande ger dig verktyg för hur du professionellt ska bemöta kunder på bästa sätt, för alla hundyrken kräver att du kan möta människor.

Läs utbildningen Hund hos oss!

Inom Hund varvas teori med praktiskt lärande så att eleverna får en bred kunskapsbank att luta sig emot när de beger sig ut i yrkeslivet. De får kunskaper om hur man hanterar och tränar olika hundar. Utbudet inom hundbranschen blir större och bättre hela tiden; polisen, tullen, vården och skolan.

Katarina Johansson Yrkeslärare i Hund på Realgymnasiet i Borås

Utbildningens nära samarbete med branschen gör att du ökar din yrkeserfarenhet och hittar de möjligheter som finns för att få jobba med hundar längre fram. Tänkbara yrken med hund är allt från hunddagis, kursverksamheter, hundfysioterapeut och hundförare inom polis och tull till att utbilda ledsagarhundar för t.ex. epilepsi och synnedsättning. Dessutom får du möjlighet att gå Grundkurs i läkemedelshantering vilket gör att du blir Djurvårdare Nivå 2 och på så vis även kan jobba inom djursjukvården. Adderat till detta får du med dig högskolebehörigheter vilket möjliggör vidare studier.

Det är en väldigt intressant och rolig utbildning. Man får möjlighet att plugga sitt intresse och lära sig allt om hundars beteende och hur man ska hantera dem, men även träning av hund och möjlighet att testa detta praktiskt ute på APL-platser. Jag har också fått ett bredare perspektiv på olika jobb om man vill ha hund i sitt yrke.

Emma Elevambassadör på Hund

Genom utbildningen har du möjlighet till följande branschstandardiserade diplomeringar:

Hunddagisföreståndare 

Grundkurs i läkemedelshantering (du blir djurvårdare nivå 2)

Hundens beteende och hunduppfödaren

Grundkurs i specialsök

Hundunderstödda insatser, sociala tjänstehundar

Utbildningsintyg pälsvård

Utbildningsintyg djurträning