Vad är egentligen APL?

14 september 2023

APL är en förkortning för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att lärandet genomförs på en arbetsplats utanför klassrummet. Det betyder att du som elev får en inblick i branschen samt skapa viktiga kontakter för framtiden. Här har vi svarat på 4 frågor man kan ha om APL.

Vad är egentligen APL?

Var har jag min APL?

Du kommer att ha din APL på någon av de platser som skolan samarbetar med. Det kan vara allt från stall, djurbutik, hunddagis, klättercenter, klinik - det beror på vilken programfördjupning du går. Skolans yrkeslärare har ett brett kontaktnät inom de olika branscherna för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas senare i arbetslivet. Om eleven har önskemål om APL-plats, kanske en personlig kontakt, ska detta förankras med den aktuella yrkesläraren som gör bedömning huruvida detta är en lämplig plats.

Kan jag ha min APL utomlands?

Ja, när du går på Realgymnasiet kan du i årskurs 2 och 3 få göra din APL i ett annat land. Det man gör då är att man söker en plats likt som man söker ett jobb med CV, personligt brev och intervju. Under uttagningen kommer vi bland annat att kolla på din närvaro och hur du ligger till i skolan.

Hur förbereder jag mig för APL?

Då din APL är kopplad till det du lär dig i skolan så är det mycket viktigt att hänga med på lektionerna, ställa frågor och vara lyhörd. Under mentorstiden kommer du tillsammans med mentor att genomföra kursen "Personlig utveckling och externa relationer" för att ytterligare förbereda dig för att komma ut på arbetsplatserna. 

När har jag APL och hur mycket? 

Under dina år på gymnasiet ska du ha minst 15 veckors APL. Du har APL en dag i veckan och i årskurs 2 och 3 adderas även "block" om 2-3 veckor för att du ska få testa på en bredd av arbetsmoment och få chans att skapa relation till arbetsplatsen. Kontakter till ditt framtida jobbsökande!