Kursavslutning med väktarhundförare

23 maj 2023

Som avslutning i Djurspecialiseringskursen hade vi besök av en väktarhundförare från Securitas. Eleverna fick tips på vad de kan arbeta med i framtiden och hur de ska gå tillväga för att utbilda sig. De fick även testa på att träna en utbildad hund och en hund som är under utbildning. Lärorikt tillfälle, både för nutid och framtid🐶

Kursavslutning med väktarhundförare