Välkommen till Realgymnasiet i Borås!

Vad kan du läsa i Borås?

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Djurparkernas uppdrag - en nyckel för framtiden

29 mars 2023

Som Zoologisk chef på Borås Djurpark ansvarar Erik Johansson både för djuren och medarbetarna, där arbetet alltid handlar om djurens välbefinnande, både i djurparken och i naturen. Realgymnasiet i Borås passade på att ställa några frågor kring djurparkernas uppdrag och vilken typ av elev som Erik gärna ser på djurparksutbildningen de arrangerar tillsammans med oss.

Djurparkernas uppdrag - en nyckel för framtiden

Du har enormt stor erfarenhet av djurpark, vad har du att säga om denna ändå ganska speciella arbetsplats?

Det är ett fantastiskt jobb! Min nuvarande roll handlar mycket om att jag utifrån dialog med zoolog, veterinär och djurvårdarna försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för djuren och de som jobbar med dem. Jag har också en fot med i utbildning- och informationssidan där vi diskuterar hur vi ska få folk att förstå hur klimatet, djuren och i slutändan även vi människor påverkas av människans framfart i världen.

Just det här med människans påverkan på världen är ju något som är högst aktuellt. Hur tänker du kring djurparkernas roll kopplat till det?

Vi jobbar mycket med att informera och upplysa och vi vill alltid skicka med besökarna en känsla av att det går att förändra djurens situation, även om det vid första anblick kan se dystert ut. Människor måste förstå att vi är en del av lösningen på problemen vi skapar. Genom djurparker som forum får man en unik chans att förvalta folks djurintresse och även möta människor som i vanliga fall inte har så stort djurintresse, och vi vill då skicka med besökarna hopp om att man kan förändra, inte bara gå härifrån med klimatångest. Framtiden är fortfarande våran att forma.

Berätta lite om bevarandeuppdraget!

De flesta av våra djur ingår i bevarandeprogram, samt att vi stöttar projekt utomlands genom vår bevarandefond, så att projektägarna kan göra förändringar på plats - för det är där som pengarna kommer till störst nytta. Ambitionen är att kunna återinföra alla arter i det vilda, men som världen ser ut nu är det inte möjligt. Så tills vidare skapar vi en livskraftig reservpopulation samtidigt som vi jobbar med att få människor att förstå sin egen roll i det hela. Ett lyckat exempel är det ”rewilding projekt” som vi under många deltagit i och genom vilket släppt ut våra visenter i det vilda, där vi senast 2021 skickade två individer till Rumänien.

Människor generellt tror att det finns nästan oändligt av olika arter när man kollat på djurprogram, men vår ambition är att folk som kommer till oss får en djupare förståelse och inser att vissa arter faktiskt nästintill är utrotade eller starkt hotade. Det är lättare att ta till sig om man kommer till en djurpark. Typexemplet är att schimpanser är utrotningshotade är för att skogen de lever i avverkas till förmån för kaffe, te och mineraler till batterier. En så enkel sak som att inte byta mobil vartannat år är ett konkret sätt på hur man som individ kan göra skillnad.

Erik in action i samband med flyttning av en visent till ett nytt hägn.
Erik in action i samband med flyttning av en visent till ett nytt hägn.

Ni har även ett uttalat ”forskningsuppdrag”, vad innebär det?

Det finns alltid pågående forskningsprojekt hos oss. Dels många beteendestudier eftersom man kommer mycket närmare våra djur, dels fysiologiska studier. När vi avlivar djur i parken blir de ibland mat till rovdjuren men vi ser alltid till att försöka delta i forskningsprojekt. Bland annat skickar vi många av våra idisslares matsmältningsorgan till ett stort forskningsprojekt. Ett annat exempel är att vi bidragit med äggstockar från två lejon för forskningen kring deras reproduktion. Syftet är ofta att kunna stärka livskraften hos djur i det vilda och skapa förutsättningar för stabila populationer. Utöver detta donerar vi även till andra forskningsprojekt utomlands såsom Kenya och Indonesien.

Vad för elev är det som djurparksutbildningen på Realgymnasiet talar till?

Djurparksutbildningen riktar sig till ungdomar som bryr sig om natur, miljö och djur och som vill göra en skillnad för djuren. Inte bara hålla djuren, bildligt och bokstavligt, utan hjälpa dem och deras artfränder i det vilda att få ett bättre liv. När det kommer till att jobba inom djurpark på längre sikt så måste man även gilla människor, för vi människor är det viktigaste verktyget i att åstadkomma förändring. Så att vara kommunikativ och social är bra förmågor, och något som utbildningen därför kommer kretsa kring.

 

Djurparksutbildningen riktar sig till ungdomar som bryr sig om natur, miljö och djur och som vill göra en skillnad för djuren. Inte bara hålla djuren, bildligt och bokstavligt, utan hjälpa dem och deras artfränder i det vilda att få ett bättre liv. När det kommer till att jobba inom djurpark på längre sikt så måste man även gilla människor, för vi människor är det viktigaste verktyget i att åstadkomma förändring. Så att vara kommunikativ och social är bra förmågor, och något som utbildningen därför kommer kretsa kring.

Erik Johansson Zoologisk chef på Borås Djurpark