Sara Karlberg om möjligheterna för dig som vill utvecklas inom och jobba med hund

30 januari 2023

Med erfarenhet från hundbranschen som instruktör, tränare och lärare, snart 15 år inom Svenska Terapihundskolan och inte minst en universitetsutbildning i ämnet, berättar Sara Karlberg om de vägar för ökad kompetens och jobbmöjligheter som Svenska Terapihundskolan erbjuder hundintresserade.

Sara Karlberg om möjligheterna för dig som vill utvecklas inom och jobba med hund

Snart 15 år på Svenska Terapihundskolan för dig! Berätta vad det är ni gör.

Vi har utbildningar för hundägare, som antingen helt enkelt vill lära sig mer, eller kunna jobba med hund i olika sammanhang. Man kommer till oss med sin familjehund och kan gå olika typer av utbildningar, i syfte att kunna bli hundförare inom vård, skola och omsorg. Det finns olika nivåer, där vissa utbildningar kräver gymnasiexamen och för högre nivå krävs utbildning för den målgrupp man har för avsikt att jobba inom. Så efter besökshundsutbildning (grundläggande nivå) är det avancerad nivå, t.ex. skolhundsteam då behöver man vara utbildad lärare, eller terapihundsteam där du behöver vara utbildad sjukvårdspersonal.

Vi erbjuder även att kunna läsa skolhundspedagog. Det är en yrkeshögskoleutbildning, 2 år på halvfart. Här kommer många deltagare från gymnasiet medan det för skolhund och terapihund ofta är personer som redan jobbar inom skolans och vårdens värld.

 

 

Vilka jobbmjöjligheter finns efteråt? Hur kan ett sånt jobb se ut?

Under yrkesutbildningen går man praktik (motsvarande APL) under 8 veckor så det ger dig väldigt gott nätverk och förutsättningar för att kunna jobba med det sen. När det gäller besökshundsutbildning (grundläggande nivå) så får man sälja in sig som konsult och därigenom få jobbuppdrag. Är man utbildad hundinstruktör kan man komplettera med det parallellt, så för att sammanfatta behöver man vara lite entreprenöriell. Man kan även anmäla sig till bemanningsföretaget SVEA Hundtjänst genom vilka det finns olika hunduppdrag.

Sen vill jag också framhäva vinsten med att ha gått en hundutbildning, antingen på gymnasiet eller högre nivå, eftersom man utvecklar viktiga förmågor som är överföringsbara och efterfrågade i många andra sammanhang.

Hur ser det ut för hundbranschen i stort?

Det känns som att man i dagens samhälle börjat inse vinsten av att få in hund i olika verksamheter, och olika typer av sökverksamhet växer snabbt. På MyDog-mässan så pratade jag tillsammans med Anders Bagge och hans fru om hundvänliga verksamheter och att dessa djur ger oss människor så mycket. Det är en trend som jag tror kommer leda till större efterfrågan på människor som har kompetens kring hund och kan hjälpa att kombinera olika verksamheter där hundar kan rymmas i.

Sen vill jag också framhäva vinsten med att ha gått en hundutbildning, antingen på gymnasiet eller högre nivå, eftersom man utvecklar viktiga förmågor som är överföringsbara och efterfrågade i många andra sammanhang.

Sara Karlberg VD, lärare och ägare på Svenska Terapihundskolan