Grundläggande-, Samhällsvetenskaplig- eller Naturvetenskaplig behörighet? Vi maxar dina möjligheter!

21 november 2022

För oss är det viktigt att du som elev kan maxa dina möjligheter utifrån det du siktar på. Därför kommer vi från höstterminen 2023, utöver Yrkesexamen, Grundläggande- och Samhällsvetenskaplig högskolebehörighet, även erbjuda Naturvetenskaplig behörighet. NV är i vissa fall bra att ha med sig för att då direkt kunna läsa vidare till utbildningar som kräver detta. Vi tar det från början:

Grundläggande-, Samhällsvetenskaplig- eller Naturvetenskaplig behörighet? Vi maxar dina möjligheter!

Grundläggande högskolebehörighet ingår numer ”naturligt” i alla yrkesprogram, inom de 2800 poäng som man läser. Dock finns möjligheten att välja bort den grundläggande behörigheten (Svenska 2 & 3 samt Engelska 6) om man vill, och därmed ”bara” läsa 2500 poäng. Dessutom finns alternativet att genom det individuella valet läsa in grundläggande högskolebehörighet inom 2500 poäng, istället för 2800. 

Samhällsvetenskaplig behörighet avser extra kurser i Matematik eller Samhällskunskap och Historia och kan vara bra att ha med sig för vissa utbildningar, t.ex. Lärare, polis och ekonom. Samhällsvetenskaplig behörighet läses som utökat gymnasieprogram.

Naturvetenskaplig behörighet erbjuds inom programfördjupningen Sällskapsdjur & Djursjukvård och möjliggör att man direkt kan söka sig vidare till vissa utbildningar, såsom t.ex. Djursjukvårdare, djurskyddsinspektör, zoolog, veterinär, agronom, biologiprogrammet, och miljövetenskap. Av de erbjudna kurserna inom Kemi, Fysik och Matematik väljer du vilka du vill läsa för att få med den behörighet du behöver. Kolla in poängplanen nedan för att se vilka yrkeskurser som ersätts med de naturvetenskapliga kurserna. 

Alla ettor kommer få individuellt samtal med skolans SYV för att kunna ta ett välgrundat beslut om vilken/vilka behörigheter man vill läsa utöver den yrkesexamen som alla går mot.

Poängplan NV Sällskapsdjur & Djursjukvård