Från Realgymnasiet till Universitetet för Ida

21 april 2022

Ida Ejdestig gick programfördjupningen Djurvård (numer Sällskapsdjur & Djursjukvård) och tog studenten 2021. Idag pluggar hon Samhällsanalys på Örebro Universitet och vill i framtiden jobba inom polisen.

Från Realgymnasiet till Universitetet för Ida

Varför valde du att söka till Realgymnasiet och hur upplevde du gymnasietiden?

Först ville jag bli veterinär och kände att Real var rätt skola för det. Med tiden började jag fundera i andra banor, men djurintresset har alltid funnits kvar. Så jag kom på något sätt till insikt att gymnasiet främst är en tid för att ha roligt, där man ska välja något man trivs med. Sen kan man komma på undertiden vad man vill göra längre fram, för hela livet grundar sig inte i gymnasiet. För mig var det därför viktigt att välja ”högskolespåret” och de kurser som gav särskild behörighet, så att alla dörrar stod öppna att kunna plugga vidare på högskola direkt.

För mig var det verkligen tre roliga år där mycket hände i livet. Jag flyttade till Borås i årskurs 2, för att ha närmare till skolan. Det var väldigt lärorikt och gjorde att jag träffade människor jag aldrig annars skulle träffat. Jag gillade klassen och uppskattade att vi hade så mycket praktik, för att bara komma ut på en arbetsplats är så mycket värt och gav många viktiga erfarenheter.

Vad har du gjort sedan studenten och vad har du för planer för framtiden?

I somras jobbade på ICA och sedan september har jag pluggat Samhällsanalys på Örebro Universitet. Mitt mål är att bli utredare på Polisen och detta är en av många vägar dit. Först funderade jag på att söka polishögskolan, men kände att jag inte riktigt var redo för det. Samhällsanalys innebär att man läser en kandidat i sociologi och får kompetens i att bidra med kunskap om olika samhällsfrågor och livsvillkor. Man kan rikta in sig på de delar man tycker är intressanta och helt enkelt lösa samhällsfrågor. Så det är en bred utbildning, med både praktik, som jag hoppas att jag får göra hos Polisen, och teori.