Elever anordnade hundspa i kursen Servicekunskap

11 februari 2022

Årskurs 2 jobbar för närvarande med ett projekt inom kurserna Servicekunskap, Naturkunskap och Personlig utveckling som går ut på att planera, genomföra och utvärdera en aktivitet, gärna kopplat till sin valda programfördjupning. Några elever som läser Hund valde därför att erbjuda en hundspa-tjänst, som till synes var mycket uppskattad. Projektet görs även inom ramen för vår Grön Flagg-certifiering vilken syftar till att främja hållbara värden: ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Elever anordnade hundspa i kursen Servicekunskap