När träning av elefanter blir en del av skoldagen

4 februari 2022

Djurparkseleverna i årskurs 1 var nyligen på Borås Djurpark och fick då i en del av elefanthusets innemiljö ta del av hur personalen tränar elefanterna. Det handlar om att få elefanterna utföra olika ageranden i medicinskt syfte, men även sådant som rör berikning och mental stimulans. Träning av djur ingår i Sällskapsdjur 2-kursen vilket med stor fördel görs i verkligheten där teori omsätts till praktik, i sann Real-anda.

När träning av elefanter blir en del av skoldagen