Draknäste för UF-företagen

29 oktober 2021

Igår var det draknäste för UF-företagen. Emma och Sara i årskurs 3 har startat ”Your help uf”, som erbjuder olika typer av hushållsnära tjänster, och var ett av de första företagen som fick presentera sin affärsidé. Detta görs inom ramen för entreprenörskapskursen som syftar till att eleverna ska utvecklas i att kunna driva projekt och företag och omsätta idéer till praktisk verksamhet

Draknäste för UF-företagen