Natur & Äventyr bygger flotte på beställning

21 maj 2021

Att vi på Realgymnasiet lär på riktigt, mitt i verkligheten, var något som Natur & Äventyrarna exemplifierade väl när de utifrån en beställning tog sig an att beräkna och konstruera en flotte.

Natur & Äventyr bygger flotte på beställning

Profiläraren Johan berättar:

"I samarbetet med lokala aktörer (Borås Energi, Korpen m.fl) fick vi i uppdrag att rita, beräkna och testa en flotte efter uppdragsgivarens beställning. Det blev ett utmärkt tillfälle även för bedömning. På riktigt, och dessutom riktigt kul!"

Hur relaterar detta till kursplanen för Servicekunskap?

Våra elever använder.... "tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet..."dessutom kan våra elever använda "vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial..."