APL på veterinärklinik

8 april 2021

Shola går Hund åk3 och har APL på Varbergsveterinärerna. Genom den grundkurs i läkemedelshantering som hon fått av Realgymnasiet kan hon vara med och ge injektioner, ta blodprov mm. Utöver det hjälper hon till att preppa inför operationer och får dessutom vara med och observera under själva operationstillfället.

APL på veterinärklinik

"Ett mål längre fram i livet är att rädda och ta hand om gatuhundar i Grekland. Jag har en släkting som driver klinik med det syftet"