Välkommen till Realgymnasiet i Borås!

Vad kan du läsa i Borås?

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Följ med på APL

19 mars 2021

Julia och Matilda går Sällskapsdjur & Djursjukvård årskurs 2 och har under 3 veckor haft APL på Falskogs Akvarium. I klippet får vi ta del av hur några av deras arbetsuppgifter kan se ut.

Följ med på APL
Öppna videospelaren

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och innebär att vara ute på en arbetsplats kopplad till ens profil, som ger en utmärkt inblick i hur branschen fungerar. Här ges möjlighet till att omsätta sina kunskaper till autentiska situationer, knyta kontakter och även lära sig det där som inte står i en lärobok.