Ridningseleverna tar tappskokompetens

12 mars 2021

I årskurs 3 tar ridningseleverna tappskokompetens. På APL:platserna får eleverna möjlighet att praktisera vad de lärt sig och idag hade lämpligt nog en av skolhästarna en lös och då får såklart eleverna ta tillfället i akt och tillämpa sina färdigheter

Ridningseleverna tar tappskokompetens