Corona: Realgymnasiet undervisar på distans

19 mars 2020

Sveriges regering har idag meddelat att undervisning för gymnasieskola ska ske på distans för att bidra till att begränsa spridningen av Covid-19. Det betyder att Realgymnasiet kommer att övergå till distansundervisning i samtliga verksamheter. I morgon den 18 mars kommer eleverna att vara hemma och lärarna jobbar för att förbereda undervisning på distans. Se detta som en studiedag. På torsdag den 19.e fortsätter undervisningen men då på distans.

Corona: Realgymnasiet undervisar på distans


Löpande information

Skolan kommer löpande att kommunicera status via Canvas. Det är i Canvas all kommunikation mellan elev, undervisande pedagoger och mentorer samlas. Du som är vårdnadshavare går in i Canvas med bank-ID via login.realgymnasiet.se.

Så fort vi vet mer om när eleverna kan återvända till skolan så kommer detta också kommuniceras här till er.

Fortsatt undervisning

Detta innebär inte att elever är lediga från skolan. Skolarbete förväntas genomföras hemifrån i lärplattformen Canvas. Hur det kommer att se ut i praktiken ser ni information om nedan.

  • Undervisningen följer ordinarie schema om inte särskilda skäl finns att frångå detta. Rektor fattar beslut om ev. avsteg från ordinarie schema och bedömer skälen för detta.
  • Mentor kommer att ha löpande kontakt med samtliga elever för att registrera och följa upp frånvaro.
  • Skolan säkerställer att alla elever har tillgång till en digital enhet samt uppkoppling för att kunna följa och delta i undervisning på distans.
  • Skoluppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp finns tillsammans med övriga lärresurser och instruktioner i Canvas.
  • Läraren handleder, coachar och följer upp elevernas arbete via Teams och/eller Canvas beroende på arbetsuppgift.


Om du som vårdnadshavare eller elev har frågor så kontakta mentor.

Vänliga hälsningar

Lärande i Sverige