Hästelever på Realgymnasiet lär sig mer om fysträning

11 mars 2020

Elever på hästutbildningen på Realgymnasiet ska lära sig hur man blir en bättre ryttare genom fysträning. Alfons Fallqvist, som jobbar med idrottare på hög elitnivå i hela Sverige och Europa kommer med anledning av detta besöka alla hästelever i åk 2 på Realgymnasiet under specialveckorna i mars.

Hästelever på Realgymnasiet lär sig mer om fysträning

- Prioritera er själva lika mycket som ni prioriterar hästen. Den dagen du som ryttare inte längre kan rida på grund av smärta, dysfunktioner eller liknande, den dagen blir ridningen inte lika rolig, säger Alfons. Enligt Alfons är vikten av rätt sorts fysträning utifrån de specifika kravprofilerna inom hästsporten, med huvudområdena hopp och dressyr viktigt och något han kommer att prata mer om. Utöver detta kommer han även prata om återhämtningens påverkan på prestation samt hur vi kan anpassa enskilda tester för att mäta den fysiska utvecklingen. En del av ämnet Ridning - Genom att själv vara i god fysisk kondition i kombination med att man har en djupare förståelse för träningsfysiologi och träningens påverkan på hästen, så ges eleverna bättre förutsättningar att tillgodogöra sig detta i kursernas olika delar. Detta inslag av specialveckan kommer att utvärderas och förhoppningsvis bli ett återkommande arrangemang inom utbildningen, centralt men kanske även lokalt, säger Karin Olsson, programansvarig för hästutbildningen på Realgymnasiet. - Hästsporten ligger tyvärr långt efter många andra idrotter vad gäller fysträning. Ryttare är oftast otroligt duktiga på hästskötseln, vad innebär rätt näringsinnehåll i fodret samt träningsbelastningen. Men, de ger sig själva sällan den tiden de faktiskt behöver för att effektivisera sin ridning med hjälp av kompletterande träning, avslutar Alfons.