Kommentar på artikel i Sydsvenskan

19 april 2024

I dagens nummer av Sydsvenskan finns en artikel om vår utbildning med inriktning Hästhållning. Artikeln gör ett antal jämförelser och beskrivningar som vi är angelägna om att bemöta och dela med er då vi är mycket stolta över vår verksamhet. Att kunna gå på en ”vanlig” gymnasieskola i stan i kombination med att lära och arbeta praktiskt ute i branschen och på lokala ridklubbar är en direkt anledning varför många av våra elever valt Realgymnasiet.

Kommentar på artikel i Sydsvenskan

I artikeln påstås att våra elever inom inriktningen Hästhållning är i stallet i liten utsträckning, bara en dag i veckan. Sanningen är att summerat/utslaget tillbringar eleverna omkring 40% av sin tid i stallet fördelat på APL (arbetsplatsförlagt lärande) och 1-1½ profildag i veckan (beroende på årskurs).

Läraren lägger upp undervisningen utifrån det som ska gås igenom i kursen. Läraren har tillgång till stall, utrustning och hästar i sin undervisning minst en hel dag i veckan (profildag) där undervisningen anpassas efter elevernas behov. Vidare har eleverna APL minst 15 veckor på tre år där de också har utbildning i stallmiljö. Detta sker genom avtal med lokala aktörer och ridklubbar. Avtalen kompletteras med avtal för exempelvis undervisning hos uppfödare, beridare och hovslagare. Alla dessa samarbetsavtal finansieras av skolpengen. Att vi har noll hästar som anges i artikeln är direkt felaktigt. Vi erbjuder många hästar i undervisningen.

Övrig tid är eleverna i skolan för gymnasiegemensamma kurser såsom matematik, svenska, biologi men även andra kurser såsom djurhållning, naturbruk med mera. Även praktiska moment finns i kurserna djurhållning och naturbruk.  


Anställningsbara elever

Med devisen ”På riktigt är viktigt” är vi stolta över att många av våra elever går ut i jobb eller vidare studier direkt efter studenten. Utifrån vår egen Alumni-enkät där vi följer upp elevernas sysselsättning redan 6 mån efter studenten, kan vi se att 89% av de elever som svarat gick ut i sysselsättning (Realgymnasiet nationellt). Med sysselsättning menar vi arbete, vidare studier eller arbete i kombination med studier om totalt minst 50%. 89 % är en mycket hög siffra vilket vittnar om att vårt sätt att genomföra utbildningar behövs och skapar kunskaper och nytta för både elever och bransch.