Lärande i Sverige AB (Realgymnasiet) tecknar nytt samarbetsavtal med Skogens Konung AB (WildSweden)

30 augusti 2023

Lärande i Sverige AB (Realgymnasiet) har tecknat nytt samarbetsavtal med Skogens Konung AB (WildSweden) som erbjuder både naturupplevelser och expeditioner nationellt samt undervisningar och föreläsningar. Avtalet löper under två år.

Lärande i Sverige AB (Realgymnasiet) tecknar nytt samarbetsavtal med Skogens Konung AB (WildSweden)

Naturturism är en växande bransch med allt fler i omvärlden som söker sig ut i naturen. På Realgymnasiet har elever möjligheten att bli certifierade naturguider och därmed högst anställningsbara med många bra arbetstillfällen. Genom avtalet får eleverna den utbildning och de utmaningar som krävs i branschnära miljöer med professionella guider som möter kunder dagligen.

- Nu tar vi ytterligare kliv och utvecklar vår utbildning tillsammans med en viktig aktör på den svenska marknaden, säger David Bechtel, Programansvarig för Naturturism. Det är ännu en kvalitetshöjning och kommer att stärka våra elevers kunskapsutveckling och förståelse för branschen med framtida positiva jobbutsikter.

- Vi är glada att vårt samarbete fortsätter att växa, säger Simon Green, guide och innehållsansvarig på WildSweden. Utbildningen är gedigen och fokuserar på guideteknik och hantering av samspelet mellan guiden, gästerna och platsen (naturen). Flera mjuka värden tar plats i utbildningen som en viktig pusselbit när det kommer till att stärka kvaliteten av guidade upplevelser för svenska och internationella turister i Sverige.

- Naturturism är ett effektivt sätt att skapa såväl intäkter som arbetstillfällen på landsbygden och på så vis öka det ekonomiska värdet på vild natur och därmed möjligheterna att den bevaras för framtiden, säger Marcus Eldh, grundare och ägare av WildSweden

Realgymnasiet knyter nu branschen närmare sig och utvecklar gedigna utbildningsinsatser tillsammans med WildSweden utifrån de behov som finns nu och för överskådlig framtid.