Realgymnasiets hotellutbildning gott exempel på samarbete mellan skola och näringsliv

2 februari 2022

Idag deltar Helen Lindqvist, lärare på Realgymnasiets hotellutbildning och Linda Gerhardsson, biträdande rektor på Realgymnasiet i Linköping, på en digital konferens som arrangeras av projektet Besökskraft. Ämnet för dagen är samverkan för en tryggad kompetensförsörjning av besöksnäringen. Här kommer Helen och Linda att berätta om lärlingsutbildningen som ett gott exempel och om hur allt startade i Linköping.

Realgymnasiets hotellutbildning gott exempel på samarbete mellan skola och näringsliv

Satsningsprojektet Besökskraft arbetar för att stärka besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland genom satsningar på kompetensutveckling. Helen är i gott sällskap under eventet. Här deltar branschfolk så som hotelldirektörer och avdelningschefer, konferensanläggningar, rektorer, SYV, näringslivsviktiga personer, kommunen och region-landsting.

-Det känns verkligen jättespännande att vi uppmärksammas som gott exempel. Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger eleven en relevant och modern utbildning, goda nätverk både nationellt och internationellt och rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden, säger Helen.

-Vi ser eleverna och jobbar individuellt med var och en. Jag som lärare finns med dem under deras praktik på hotellet och vi har en tät kontakt med alla på hotellet som verkligen vill göra eleverna till sina kollegor, avslutar Helen.