Klagomål och synpunkter

Har du synpunkter, förslag och klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver?

I så fall ska du göra så här:

  1. Prata med den det berör; lärare, din mentor eller rektor på skolan. Det ger ofta möjlighet till direkta svar och, om det behövs, förklaringar.
  2. Om du upplever att du inte får gehör för det du tar upp på skolan ska du kontakta skolans huvudman, Lärande i Sverige AB, via formuläret längst ned på denna sida.
  3. Om du fortfarande upplever att du inte får gehör för det du tar upp med huvudmannen kan du kontakta Skolinspektionen.


Vad händer sen?

Dina skriftliga synpunkter skickas till affärsområdeschefen som tar det vidare till din rektor. Rektor är också den som utreder, rättar till eventuella brister, dokumenterar och återkopplar till dig. Dina synpunkter och eventuella åtgärder rapporteras av rektor till ledningen för Realgymnasiet.

För att vi ska kunna återkoppla till dig är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-postadress) i mailet. Du samtycker då också till att Realgymnasiet registrerar och behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i dina kontaktuppgifter i webbformuläret eller så skickar du ditt klagomål med vanlig postgång. Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att ge dig någon återkoppling.

Formulär för kontakt med huvudman för Realgymnasiet