Internationella möjligheter

På Realgymnasiet jobbar vi för att våra elever ska få möjligheten att vistas utomlands under sin utbildning. Vi arbetar främst med APL (arbetsplatsförlagt lärande) men även andra typer av aktiviteter, exempelvis digitala projekt.

Internationalisering

Inom begreppet internationalisering ryms flera perspektiv och ett antal aktiviteter som Realgymnasiet prioriterar och utvecklar. De globala och internationella perspektiven ska kontinuerligt finnas med i undervisningen. Vi vill stödja våra elever att skapa en global identitet och en internationell solidaritet. Genom de olika perspektiven ser vi också att elevernas förståelse för exempelvis hållbarhet, kulturell mångfald och miljöfrågor ökar. Internationella kontakter och erfarenheter främjas genom att våra skolor arbetar tillsammans med riktade aktiviteter, t.ex. digitala projekt och utlands-APL.


Utlands-APL

Idag erbjuds ca 500 elever möjlighet att åka på utlands-APL varje läsår och vi arbetar främst med Irland, Sydafrika och Tyskland.

Att resa utomlands på APL innebär ofta ett stort äventyr och en omställning. Eleven får många nya erfarenheter och kunskaper som annars är svåra att uppnå. Vi ser att våra elever utvecklas i snabb takt under de tre veckor som en APL-period oftast utgör. Utöver förmågor och kunskap knutet till respektive bransch utvecklas eleven även i bl.a. social kompetens, språklig förmåga och kulturell förståelse. Det ger en stor chans till personlig utveckling samt en enorm merit vid senare jobbsökningar. En utlands-APL är alltid tydligt kopplad till utbildningen genom definierade mål samt med en planering och strategi på plats för uppföljning och spridning på både plats och senare hemmaplan.

Realgymnasiet arbetar strategiskt och långsiktigt med centrala, kvalitetssäkrade samarbeten och APL-platser. Mycket stor vikt läggs vid elevernas säkerhet och trygghet under resan. Samarbetspartners och APL-platser besöks årligen av vår personal för att ständigt följa upp och utveckla elevernas upplevelse och lärande.

Alla elever kommer inte att vilja eller kunna åka utomlands under sin studietid. Vi vill bidra till elevernas fortsatta utveckling och erbjuda möjlighet att använda kunskaper och förmågor från skolan, samt fortsätta ta del av vårt internationella kontaktnät. Därför erbjuds våra alumner även rabatterade volunteer- och arbetsresor några år efter studenten. inom ramen för ett av våra partnerskap.

Vad förväntas av dig som elev?

Det genomförs en uttagningsprocess för att tillsätta platserna. Hur ansökningsprocessen ser ut beror på vilket projekt som APL-platsen finns inom. Elever som åker behöver att:

  • Må bra
  • Ha en stabil social situation omkring sig
  • Ha bra förutsättningar för skolarbete och APL
  • Vara flexibel och anpassningsbar
  • Vara redo för utmaningen det innebär att åka hemifrån på egen hand under en längre tid

Att ha utlands-APL som merit ökar chanserna att få jobb efter avslutade studier. Under APL bygger eleverna upp ett kontaktnät och ett ökat självförtroende som är mycket värdefullt i framtiden.

Evelyn Kyrk central internationell samordnare på Realgymnasiet