Prova på vår inriktning natur och äventyr!

7 januari 2020
Prova på vår inriktning natur och äventyr!

Är du nyfiken på vad vår natur och äventyrsutbildning innebär, eller känner du att du inte vet alls vad denna utbildning innehåller? Kom på en av våra prova-på-dagar 20 januari. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen ur ett företagsperspektiv. Beroende på vald specialisering får du även möjlighet att certifiera dig inom olika äventyrssporter och delta i STS rese-ledarutbildning i Alperna.

https://www.youtube.com/watch?v=032FHRtqvZo