Här finns framtidsyrken inom den växande hundbranschen!

10 augusti 2023

Att arbeta med hundar innebär att du möter både hundar och människor. Hundbranschen är en starkt växande marknad och hundägare lägger både tid och pengar på sin fyrbenta vän. Du får fördjupade kunskaper om hundars beteende, hantering, hundraser, skötsel, friskvård och sjukdomar. Du får utveckla praktiska färdigheter i nära samarbete med bransch. Under dina år hos oss utvecklas du personligen och tränar din serviceförmåga för att på bästa sätt kunna jobba professionellt. Efter 3 år hos oss blir du Djurvårdare med fördjupning Hund!

Här finns framtidsyrken inom den växande hundbranschen!

Möjliga diplomeringar 
-Intyg Hunddagisföreståndare
-Grundkurs i läkemedelshantering(GKLH)
-Utbildningsintyg, Pälsvård
-Utbildningsintyg, Djurträning
-Hundens beteende, kursintyg
-Hunduppfödning, kursintyg
-Första hjälpen
-Förarbevis terränghjuling
-Personlig utveckling & Externa relationer

Ditt första år handlar om att du ska få förståelse för hur djur i allmänhet och hundar i synnerhet fungerar. Att studera beteenden hos olika djurslag och att du lär dig läsa av djur blir en viktig grund för dig att ha med under resten av utbildningen. Denna bredd är bra för dig då du får en större insyn om olika djurslag och hur de sköts och hanteras. Kunskap om hundar ingår naturligt i kurserna och du får grunder i skötsel och anatomi.

Under ditt andra år fördjupar du dig inom hundyrket. Praktiskt och teoretiskt arbetar du med hundkötsel och -hållning. Detta år kan du välja att diplomeras och efter godkända kurser bli Djurvårdare på nivå 2, genom att göra branschens kurs ”Grundkurs för läkemedelshantering” – detta gör dig attraktiv inom djursjukvården. Service och värdskap ska genomsyra undervisningen detta år.

År tre ger eleven fördjupning inom hundträning, med grund i hundars olika beteenden och inom utvalda hundyrken. Färdigheter i ledarskap, service och kommunikation ska användas i möten med kunder, hundägare och besökare.

Efter dina tre år hos oss på Realgymnasiet är du väl förberedd för en framtid inom hundnäringen, antingen direkt efter yrkesexamen eller efter kompletterande studier på högre nivå.