Lyckoänglar UF

6 mars 2020

Entreprenörskap blir en stor del av många av våra elevers framtida yrkesliv. För att på bästa sätt förbereda eleverna för framtiden så ges de möjlighet att i åk 3 starta och driva ett UF-företag. Vi pratade med tjejerna bakom Lyckoänglar UF för att höra hur de arbetar med sitt företag.

Lyckoänglar UF

Vad är Lyckoänglar UF?
Lyckoänglar UF är ett UF-företag som säljer egentillverkade lyckoänglar, framförallt för hästträns och katt- eller hundhalsband. Smyckena passar även till nyckelringar och halsband vilket gör dem väldigt populära. Målet med vårt företag är att dela med oss av vinsten till välgörenhet och på så sätt kombinera företagande med samhällsnytta. Vi väljer exempelvis att skänka 15% av våra intäkter till föreningen Svenska Hästars Värn.

Varför valde ni organisationen Svenska Hästars Värn?
Det kändes rätt för oss eftersom två av medlemmarna i företaget läser hästinriktningen på Realgymnasiet. Det blev liksom ett naturligt val att koppla UF-företaget till en organisation som arbetar med att rehabilitera vanvårdade hästar. Vi tycker att problemet med vanvårdade hästar uppmärksammas för lite i samhället – så vi valde att fokusera på det!

Beskriv arbetsprocessen i ert företag.
Först börjar med att leta efter bra material att arbeta med. Vi utgår i första hand från kvalitet och pris. När vi köpt in vårt arbetsmaterial hjälps vi åt att sätta ihop smyckena: i början var det svårt men det blev lättare när vi kommit igång och fått lite erfarenhet. Vi har även arbetat med att marknadsföra produkterna regelbundet på sociala medier för att inte glömmas bort eller försvinna i flödena. När vi producerat tillräckligt många lyckoänglar besöker vi marknader, mässor och ridklubbar för att sälja dem fysiskt och träffa våra kunder. Vi tar även beställningar online men eftersom våra lager har sålt ut snabbt har vi fått producera i flera omgångar.

Vilken är er viktigaste erfarenhet av att driva UF-företag?
Det har varit väldigt lärorikt att få lägga upp en budget och beräkna eventuell vinst utifrån materialkostnader och efterfrågan på produkten. Det är också roligt att öva på att marknadsföra sin produkt. Ett tips är att hålla koll på konkurrensen och följa företag som har liknande produkter, då blir det lättare att hitta rätt målgrupp och att se hur man kan utveckla sin egen produkt.

Varför tycker ni att elever på Realgymnasiet ska prova på att driva UF-företag i årskurs 3?
För att man lär sig att arbeta och kommunicera med människor på riktigt. Man lär sig att presentera en produkt eller tjänst och bemöta kunder som man annars inte skulle få erfarenhet av. Kommunikationen gäller även inom gruppen. För oss har det varit lärorikt med samarbetet: att planera möten och träffar, att få arbeta under friare former men dela på ett riktigt ansvar.

Slutligen, var kan man hitta era produkter?
Ni hittar oss via Instagram eller på Facebook – ”Lyckoänglar UF”!