Realgymnasiet startar djurparksutbildning i framkant

19 december 2018
Realgymnasiet startar djurparksutbildning i framkant


Nästa höst startar Realgymnasiets nya djurparksutbildning på ytterligare en ort, i Borås. I samband med det har Realgymnasiet, tillsammans med Kolmårdens djurpark och Borås djurpark, ägnat mycket tid åt att se över utbildningens innehåll så att den genomförs och utvecklas tillsammans med branschen. Vi har ställt några frågor till Anna Andbjer Persson, verksamhetsansvarig för programutvecklingen på Realgymnasiet och Madeleine Hjelm, utbildningsansvarig och zoologisk chef på Borås djurpark, som har varit med i utvecklingsarbetet.

 Hur har ni arbetat för att skapa en modern utbildning i framkant?

-För att se till att vi har en fortsatt hög kvalitet och ett modernt upplägg på utbildningen har vi engagerat en stor mängd djurparkspersonal bland annat från Borås och Kolmården, berättar Anna.

-Vi har även organiserat workshops med djurvårdarna i båda parkerna för att de ska ha ett stort inflytande över elevernas utbildning. Fokus har legat på vilka kunskaper och förmågor djurvårdare i djurparker behöver utveckla idag och i framtiden för att bli framgångsrika i sitt arbete. Det är inte bara viktigt att eleverna blir anställningsbara, utan även att de har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna bidra till djurparkernas framtida utvecklingsarbete, i Sverige och internationellt, fortsätter Anna.

Vad tyckte djurparkernas personal var extra viktigt i utvecklingsarbetet?

-Det är tydligt att fokus ska ligga på de unika förutsättningar vår publika djurhållning har och djurparkernas uppdrag i samhället, säger Madeleine.

-Djurparkerna är en plats där utbildning, forskning och även rekreation möts. Vi arbetar med bevarande av olika djurarter och hållbar utveckling. Som djurvårdare i djurpark arbetar man med flera olika arbetsuppgifter för att uppfylla detta uppdrag, framför allt genom daglig omvårdnad av våra djur men också genom att utbilda allmänheten om djurparkens uppdrag, fortsätter Madeleine.

-Eleverna får utveckla dessa kunskaper och förmågor på djurparksutbildningen. De får även lära sig om hur vi på bästa sätt uppfyller de behov som de olika djurarterna har, om djurens situation i världen, samexistens mellan djur och människor samt hur vi på bästa sätt kommunicerar och når fram till publiken, säger Madeleine.

Varför är samarbete med djurparkerna prioriterat för Realgymnasiet?

-Djurparkerna är idag viktiga centrum för kunskap och utbildning om djur och natur. Svenska Djurparksföreningens medlemsparker besöks av cirka 8 miljoner människor varje år och många djurparker är väldigt bra på att engagera och utbilda besökare i de frågor vi också fokuserar på inom skolan. Vi anser att elevernas djurutbildning ska bygga på såväl biologiska kunskaper som kommunikation och ledarskap. Genom vårt nära samarbete med branschen så tillbringar eleverna en stor del av sin utbildning på plats i djurparkerna. De kan varva praktiska moment med teoretisk undervisning under hela sin utbildning i de fantastiska arenor som djurparkerna utgör, avslutar Anna.