Mentorer stärker elevers sociala kompetens inför arbetslivet.

16 april 2024

I en värld där elevernas attraktivitet på arbetsmarknaden är av stor vikt driver Realgymnasiets mentorer det värdefulla programmet - personlig utveckling och externa relationer. Målsättningen är att hjälpa elever och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en trygg och ljus framtid, med viktiga sociala erfarenheter inför arbetslivet och i livet.

Mentorer stärker elevers sociala kompetens inför arbetslivet.

Genom regelbundna möten och utvecklingsforum tar mentorerna hjälp av varandra för att hitta bra metoder och verktyg till att hjälpa elever som behöver extra stöd i olika sociala sammanhang.

Sanna Parkhagen, en av mentorerna på Realgymnasiet Borås som kommit långt i arbetet med elevernas personliga utveckling, berättar om hennes erfarenheter.

- Arbetet med eleverna har tagit lite tid att sätta sig. Många som inte riktigt förstod eller som tyckte det var jobbigt och tråkigt i början, har verkligen blommat ut nu och har ett helt annat uttryck idag på skolan. De som tidigare kanske svarade på en fråga med ett ”mmm” eller ”aaaa” har en helt annan inställning till kommunikation. Det känns fantastiskt roligt att se, förklarar hon.

Vi bad henne förklara lite mer om programmet.

- Vi hjälper eleverna att få rätt verktyg till att navigera i sociala sammanhang. Att kunna skapa ett positivt intryck i möten med andra, säger hon. Programmet innehåller flera olika fokusområden till exempel vad kommunikation är, hur man bygger relationer och om kundservice. De får till exempel träna på hur de för samtal i ett lunchrum eller hur de hanterar mobilen. Det kan handla om något så enkelt som att säga ”hej” när man träffas, säger hon. Det hjälper dem att hantera tillvaron i skolan eller tiden på APL-platsen (Arbetsplatsförlagt lärande) som är så viktigt. De får även träna på att förbättra kroppsspråket. Det handlar om det första intrycket, sitt sätt att kommunicera och i bemötandet.

Har du något exempel på hur du arbetar tillsammans med eleverna?
Ett exempel är vår ”incheckningsrutin”. Vi uppmuntrar eleverna att själva föreslå ämnen för diskussion, där var och en presenterar sin ”egna” del fritt. Det kan till exempel handla om "vart skulle du vilja resa?" säger hon. Det gör att eleverna tränar upp sin förmåga att prata inför klassen och på så sätt öka sitt självförtroende. Pratar de om något som är lätt och känner sig trygga i det, känns det ofta lite lättare och bättre för varje gång.

Bara det här momentet med incheckning har gett oss en helt annan och mer inkluderande lärmiljö, där eleverna själva numera tar eget ansvar. Det är fantastiskt roligt att se, berättar Sanna.

Extra övning på service och bemötande inför APL tiden.
Sanna berättar vidare om en klass i årskurs 2 som hade det extra jobbigt i mötet med andra inför sin APL.

- Vi fick arbeta extra mycket med modulen ”service och bemötande”. Här fick eleverna träna på samarbete, kommunikation och bemötande och de fick även flera verklighetstrogna ”case” som kunde hända på en APL-plats. De fick bland annat spela teater där de var på olika humör eller hade olika attityder, som de sedan gav sina reflektioner på. De lärde sig att sätta ord på vad de upplevde och hur de upplevdes av andra. Efter det gick det riktigt bra, ler Sanna.

Hur upplevde du att eleverna utvecklades?
APL-tiden i årskurs 3 för samma elever gav ett helt annat resultat, där de utvecklades till att bli framstående elevambassadörer, flygfärdiga inför arbetslivet. I sommar kommer de att få diplom som de kan söka jobb på. Det känns så härligt när vi vet hur mycket vi alla tillsammans har kämpat. En känsla av både stolthet och glädje.

Vilka utmaningar har funnits på vägen?
Utmaningarna är att kunna engagera alla elever i de aktiviteter som krävs, förklarar Sanna. Vi har lärt oss att anpassa undervisningen efter våra erfarenheter längs vägen. Att kunna bemöta eleverna genom olika kreativa metoder. Det gäller att läsa av läget hos eleverna och att vinkla olika lektioner eller situationer, så att det faktiskt fungerar. Det är viktigt att vara både flexibel, skapa förtroende, våga prova och göra fel. Man behöver ge det lite tid och kunna ”go with the flow”. Min drivkraft ligger verkligen i att se eleverna lyckas! ler hon.

Det blir roligare med en öppen inställning
Lovisa Silverlood, elev på skolan och går sitt sista år på gymnasiet berättar om hennes upplevelser med programmet.

- I början trodde jag nog att jag redan kunde allt, men det försvann med tiden. Det hjälpte mig att växa massor, mer än jag själv trodde. Framför allt lärde jag mig att det är bättre att prata för mycket än att inte prata alls. Om man inte syns eller tar för sig, går det inte framåt. Sanna som mentor har verkligen pushat mig och allt blir roligare med en öppen inställning. Det har jag verkligen förstått nu, säger hon och ler.

Sanna Parkhagen, Mentor på Realgymnasiet Borås
Sanna Parkhagen, Mentor på Realgymnasiet Borås

Det hjälpte mig att växa massor, mer än jag själv trodde!

Lovisa Silverlood Elev som går sista året på Realgymnasiet Borås.