Utlands-APL

På Realgymnasiet jobbar vi för att skapa möjligheter för våra elever att vistas utomlands under sin utbildning. Vi arbetar främst med APL (arbetsplatsförlagt lärande) men även förberedande besök och utbyten har varit aktuellt. Många resor är inkluderade i olika projekt som blivit beviljade medel via Universitets och Högskolerådet så som Atlas och Erasmus+.

Att ha utlands-APL som merit ökar chanserna att få jobb efter avslutade studier. Under APL bygger eleverna upp ett kontaktnät och ett ökat självförtroende som är mycket värdefullt i framtiden.

Ann Bäck central internationell samordnare på Realgymnasiet

Om utlands-APL

Elever som åker utomlands på APL inhämtar kunskaper och erfarenheter på flera olika plan vilket hjälper dem att bli anställningsbara. Till exempel utvecklar eleverna sin sociala kompetens, språkliga förmåga, kulturella förståelse och branschkunskaper. Därtill kan de efter avslutad APL lägga ett globalt perspektiv på sin bransch men också andra perspektiv som finns i omvärlden. När eleven åker på en resa utomlands är den alltid kopplad till elevens utbildning. Detta tydliggörs exempelvis genom att eleven sätter upp mål med sin APL, skapar en strategi för att uppnå målen och när de kommer hem får de formulera vad de kan i förhållande till målen.

Vi arbetar strategiskt med kvalitetssäkring av våra APL-platser i utlandet. Vi har en policy för kvalitetssäkring och en mall för granskningen som vi arbetar efter.

Ansökningsprocessen

Realgymnasiet erbjuder 100-tals APL-platser inom sina utbildningar i utlandet varje år. Det genomförs uttagningsprocesser för att tillsätta dessa platser. Hur ansökningsprocessen ser ut beror på vilket projekt som APL-platsen finns inom. Vanligt är att eleven får skriva CV och brev – gärna i Europass – europeiskt gångbart dokument, samt får delta i intervjuer och rollspel. Detta sammanvägs med elevens prestation till vardags. Elever som får åka måste inte vara toppresterande men bedömas vara redo för utmaningen det innebär att åka hemifrån på egen hand under en längre tid.