Specialiseringar

Du erbjuds flera möjligheter att specialisera dig utifrån ditt intresse.

Årskurs 1 ger samtliga elever en bred introduktion till hästbranschen och dess olika yrkesområden samt möjligheter till vidare studier. I årskurs 3 erbjuds samtliga elever att genomföra Svenska Ridsportförbundets kurs Ridsportens Basutbildning, där steg 1 sker på skoltid tillsammans med den lokala hästläraren och steg 2 på elevens fritid, skolan bekostar dock hela kursavgiften.

I slutet av årskurs 1 gör du ett val, en så kallad specialisering, som du ska läsa i årskurs 2 och 3. Alla elever, oavsett val av specialisering, läser samma kurser under utbildningens gång. Specialiseringen sker genom ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, vidare genom utbildningens specialveckor samt genom eventuell lärlingsutbildning. Oavsett ditt val är målsättningen att utbildningen avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare, vilket ingår i samtliga specialiseringar och bekostas av skolan.

Trav

Som en extra valmöjlighet inom vår utbildning Ridning kan du välja att specialisera dig mot trav på våra skolor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Malmö och Sundsvall.

Du kan välja någon av dessa specialiseringar

Specialiseringen Ledarskap & ridkonst inriktar sig på att ge dig en bred inblick i hästbranschen och dess olika yrkesområden. Utbildningens fokus ligger på klassisk ridning med regelbunden träning i dressyr och hoppning för A- eller B-tränare.

Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, kan variera efter dina egna önskemål och tankar om framtiden. Du ges möjlighet att prova olika yrkesområden vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter i branschen.

På specialveckorna får du fördjupa dig inom ridkonst och klassisk ridning, men också lära dig om eventarrangemang samt hur man blir en skicklig entreprenör. Du bör vara beredd på att resa och övernatta borta under några dagar varje läsår.

Väljer du denna specialisering erbjuds du också att gå Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs, vilket är ett bra första steg för att vidareutbilda sig till ridlärare- eller tränare. Du kan också arbeta som ungdomsledare på exempelvis ridskola. Denna utbildning sker i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

Specialiseringen Ridsport ger dig möjlighet att fördjupa dig inom din tävlingsdisciplin. Regelbunden träning för A- eller B-tränare ingår i dressyr och hoppning, men du som till största del satsar inom en annan gren som exempelvis fälttävlan, reining, islandshäst eller working equitation kan efter skolans godkännande byta ut hopp- eller dressyrträning mot träning inom den egna disciplinen.

Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, är inriktat mot just din gren vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter inom sporten. På specialveckorna får du lära dig mer om vad det innebär att tävla och hur man blir en framgångsrik tävlingsryttare, men också om att arrangera event och hur man blir en skicklig entreprenör. Du bör vara beredd på att resa och övernatta borta under några dagar varje läsår.

Ridsport är specialiseringen för dig som satsar helhjärtat på just din gren, oavsett om det är som hästskötare eller ryttare. Drömmer du om en framtida ridlärar- eller tränarkarriär är det ett bra första steg att gå Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs, som vi erbjuder inom denna specialisering. Denna utbildning sker i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Vi erbjuder dessutom Grönt kort, vilket är ett krav för att få tävla på tävlingar med högre status än klubbtävling. Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

Specialiseringen Unghäst & avel ger dig grundläggande kunskaper i den unga hästens utveckling, hantering av unga hästar, inridning och unghästutbildning, årgångstest och championat samt hästens avel och fortplantning. Utbildningens fokus ligger på unghästutbildning med regelbunden undervisning och praktisk träning tillsammans med en erfaren unghästutbildare.

Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, är inriktat mot just unghästutbildning eller avelsarbete vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter.

Under specialveckorna får du fördjupa dig inom dessa områden men dessutom lära dig om eventarrangemang och hur man blir en skicklig entreprenör. Vid val av denna specialisering bör du vara beredd på att resa och övernatta borta under en vecka i årskurs 2 och några dagar i årskurs 3.

Detta är en specialisering för dig som drömmer om att arbeta som hästskötare med yngre hästar eller efter vidare studier tänker dig en framtid som unghästutbildare, alternativt med avelsarbete på stuteri eller seminstation, varför inte som egen företagare och uppfödare?

Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

Du läser Häst på skolan och specialiserar dig mot trav. Du utbildar dig på travanläggningarna på orten och får på så vis de bästa förutsättningarna för en framtid i branschen. De travanläggningar vi samarbetar med är Sundbyholm i Eskilstuna, Gävletravet i Gävle och Bergsåker i Sundsvall.

Ditt första år handlar om att du ska få förståelse för hur djur i allmänhet och hästar i synnerhet fungerar. Mycket av din tid spenderas naturligtvis också i sadeln eller sulkyn. Under en specialvecka på hösten får du testa flera olika moment inom hippologi och rid-och travsport.

Under ditt andra år fördjupar du din teknik i sulkyn och får insyn i vad det innebär att planera större evenemang. Nu börjar du även bygga ut ditt kontaktnät och träffar många profiler i branschen. Under året har du möjlighet att delta i Gymnasieligan, en nationell tävling mellan olika travskolor.

Under ditt sista år på utbildningen ligger fokus på praktisk hästkunskap och trav, och på att du ska utvecklas som entreprenör och egen företagare. Under vårterminen vässar du dina kunskaper inför yrkesprovet för hästskötare. Året avslutas med att du och dina kompisar arrangerar ett eget event.

Efter utbildningen är du redo att börja jobba som hästskötare till exempel på travstall, stuteri eller träningsanläggning. Du kan också jobba som amatörtränare. Du får möjlighet till både grundläggande och särskild högskolebehörighet och kan söka till exempel Hippologprogrammet med inriktning mot trav eller hovslagare.