Naturturism

Öppna videospelaren
Program
Naturbruksprogrammet
Studievägskod
NBNAT
Inriktning
Naturturism
Examen
Yrkesexamen

Ledarskap genom naturupplevelser och äventyr!

Gillar du äventyr och naturupplevelser? Kan du tänka dig att jobba med ledarskap och människor? Kom och utbilda dig hos oss mot naturturism och bli attraktiv i en spännande framtidsbransch! Du får leda, guida och handleda människor inom olika naturupplevelser och äventyrsaktiviteter. Med en ny certifiering inom naturguidning blir du yrkesfärdig naturguide och attraktiv för en mängd roller inom den växande näringen. Andra exempel på diplomeringar på Naturturism är alpin skidåkning, klättring, paddling eller mountainbike.

Ditt första år på Naturturism handlar om att du ska få förståelse för hur du som enskild individ och i grupp fungerar i olika sammanhang och hur kommunikationen fungerar och påverkar upplevelsen. Stort fokus läggs därför på några av ledarskapets grunder, nämligen kommunikation och kunskapen om hur grupper och individer fungerar tillsammans.

Mycket av din skoltid spenderas utomhus i olika miljöer med olika typer av aktiviteter. Under hösten får du en introduktion till bredden i branschen genom att du får undervisning i flera olika äventyrssporter, såväl praktiskt som teoretiskt.

Efter det första året har du grundkunskaper i ledarskap och gruppdynamik samt inblick i olika äventyrssporter inom naturturism.

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom naturturism genom att leda olika aktiviteter. Du utforskar turismnäringen på djupet och samarbetar med skolor, företag och organisationer.

Naturen är fortsättningsvis ett viktigt inslag i din utbildning och du utvecklar dina kunskaper inom naturguidning och äventyrssporter utifrån din inriktning.

I tvåan får du möjlighet att fördjupa dig vidare i en aktivitet inom Naturturism. Fördjupningen pågår i två år och skiljer sig mellan skolor. Kolla med din lokala skola vilken aktivitet de erbjuder!

Under ditt tredje och sista år på utbildningen ligger fokus på att du ska utvecklas inom ledarskap, din inriktning och som entreprenör. Du och dina klasskompisar ges därför förutsättningar att genomföra egna events och turer för skolor, organisationer och företag.

Efter det här året har du goda erfarenheter av vad det innebär att driva egna företag inom naturturismen. Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar. Detta förbereder dig väl för ett yrke som reseledare.

  • Naturguidescertifiering
  • Skidlärarutbildning
  • Klättring Sv. Klätterförbundet
  • Paddling Sv. Kanotförbundet
  • Livräddning i fält NOLS WMI
  • Förarbevis Terränghjuling
  • Personlig utveckling & Externa relationer


Lokala avvikelser kan förekomma. 

Direkt efter examen kan du jobba som till exempel:

• Skidlärare • Naturguide • Klätterinstruktör • Aktivitetsledare • Entreprenör inom besöksnäringen • Projektledare • Trädfällare • Eventvärd • Turistvärd • Reseledare • Supervisor •  Arbetsledare • Yrkesmilitär 


Efter vidare studier på yrkeshögskola kan du jobba som:

• Fjälledare • Skogsbrukstekniker • Arborist • Resekonsult • Event och Projekt manager • Destination manager, incoming tourism


Efter vidare studier på Högskola/Universitet kan du jobba som:

• Idrottslärare • Polis • Räddningstjänst •Jägmästare • Skogsmästare 

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet kan du läsa på alla våra skolor, du kan utöver det lägga till matte- eller det samhällsvetenskapliga spåret. För mer info, kontakta skolans kommunikatör eller rektor.

Läs mer om Högskolebehörighet

Du har möjlighet till APL-plats i Sydafrika