Natur & Äventyr

Öppna videospelaren
Program
Naturbruksprogrammet
Programkod
NBNAT
Inriktning
Naturturism
Examen
Yrkesexamen

Utbildningen finns på följande orter

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Lär dig leda genom äventyr och naturupplevelser

Att arbeta med äventyrsturism innebär att du möter, leder och instruerar människor i skiftande naturmiljöer med varierande förutsättningar och med olika aktiviteter som bas för naturupplevelsen. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen ur ett företagsperspektiv. Du väljer att specialisera dig för att exempelvis bli skidlärare eller det bredare naturguiden med innehåll inom flera aktivitetsområden. Beroende på vald specialisering får du även möjlighet att delta i STS rese­ledarutbildning i Alperna.

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet kan du läsa på alla våra skolor, du kan utöver det lägga till matte- eller det samhällsvetenskapliga spåret. I Eskilstuna, Karlstad, Malmö, Stockholm och Örebro erbjuder vi dessutom det Naturvetenskapliga spåret!

Läs mer om Högskolebehörighet

”Att börja jobba för STS Alpresor i Bad Gastein är ett av de bästa valen jag gjort. Jobbet fick jag efter att ha deltagit i reseledarkursen som ingår i utbildningen.”

Christian Hartman Tidigare Natur och Äventyrselev

Ditt första år på Natur & Äventyr handlar om att du ska få förståelse för hur du som enskild individ och i grupp fungerar i olika sammanhang och hur kommunikationen fungerar och påverkar upplevelsen. Stort fokus läggs därför på några av ledarskapets grunder, nämligen kommunikation och kunskapen om hur grupper och individer fungerar tillsammans.

Mycket av din skoltid spenderas utomhus i olika miljöer med olika typer av aktiviteter. Under en vecka på hösten får du en introduktion till bredden i branschen genom att du får undervisning i flera olika äventyrssporter, såväl praktiskt som teoretiskt.

Efter det första året har du grundkunskaper i ledarskap och gruppdynamik samt inblick i olika äventyrssporter.

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom natur och äventyr genom att leda olika aktiviteter. Du utforskar turismnäringen på djupet och samarbetar med skolor, företag och organisationer.

Naturen är fortsättningsvis ett viktigt inslag i din utbildning och du utvecklar dina kunskaper inom naturguidning och äventyrssporter utifrån din inriktning.

I tvåan får du möjlighet att fördjupa dig vidare inom någon inriktning under kommande två år. Den inriktningen fördjupas exempelvis genom undervisning på skolan, APL samt genom egen träning.

Under ditt tredje och sista år på utbildningen ligger fokus på att du ska utvecklas inom ledarskap, din inriktning och som entreprenör. Du och dina klasskompisar ges därför förutsättningar att genomföra egna events och turer för skolor, organisationer och företag.

Efter det här året har du goda erfarenheter av vad det innebär att driva eget företag inom äventyrsturismen. Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar. En av möjligheterna inom specialiseringen Naturguide är att delta på en reseledarutbildning i de Österrikiska Alperna med STS Alpresor. Detta förbereder dig väl för ett yrke som reseledare.

  • Skidlärarutbildning 
  • Klättring, Svenska Klätterförbundet 
  • Paddling, Svenska Kanotförbundet 
  • Livräddning i fält NOLS WM 
  • Dykning PADI 
  • STS reseledarutbildning 
  • Motor- och röjsågskörkort
  • Certifierad naturguide

Direkt efter examen kan du jobba som till exempel:

• Skidlärare • Naturguide • Klätterinstruktör • Aktivitetsledare • Entreprenör inom besöksnäringen • Projektledare • Trädfällare • Eventvärd • Turistvärd • Reseledare • Supervisor • Projektledare


Efter vidare studier på yrkeshögskola kan du jobba som:

• Fjälledare • Skogsbrukstekniker • Arborist • Resekonsult • Event och Projekt manager • Destination manager, incoming tourism


Efter vidare studier på Högskola/Universitet kan du jobba som:

• Idrottslärare • Polis • Räddningstjänst •Jägmästare • Skogsmästare

Möjlig APL-plats i Sydafrika för våra elever