Great Security Säkerhetstekniker

Öppna videospelaren
Program
El- och energiprogrammet
Programkod
EEDAT
Inriktning
Dator- och kommunikationsteknik
Examen
Yrkesexamen

Utbildningen finns på följande orter

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Ett framtidsyrke med jobbgaranti

Vill du jobba i en växande framtidsbransch? Realgymnasiet har i samarbete med Great Security, som är en ledande aktör inom säkerhetslösningar, tagit fram en ny teknikerutbildning med jobbgaranti. Under första året får du en bred grund inom IT, för att i andra och tredje årskursen successivt öka på tiden som lärling. Efter avslutat utbildning kan du bl a jobba med planering, installation och service av olika typer av säkerhetssystem.

 • Datorteknik
 • Mekatronik
 • Elektromekanik

Eleverna går som lärling på Great Security och läser:

 • Larm, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Nätverksteknik
 • Kommunikationsnät
 • Passersystem
 • Inbrottslarmsystem
 • CCTV-system
 • Brandlarmsystem

Eleverna går som lärling på Great Security och läser:

 • Passersystem
 • Inbrottslarmsystem
 • CCTV-system
 • Brandlarmsystem

Du kan fördjupa dig och bli riktigt vass inom något av dessa områden:

 • Brandlarmsystem
 • Inbrottslarmsystem
 • Passersystem
 • CCTV-system
 • Låssystem

Efter godkänd och avslutad gymnasieexamen erbjuder Great Security 6 månaders provanställning!

Du kan bland annat jobba med planering, installation och service av olika typer av säkerhetssystem som exempelvis:

 • Larmtekniker
 • Säkerhetstekniker
 • Låstekniker

Efter vidare studier kan du jobba som:

 • Certifierad och behörig larmtekniker
 • Låssmed

NYHET!

En ny utbildning där Great Security erbjuder 6 månaders provanställning efter godkänd och avslutat gymnasieexamen. Du får dessutom både yrkesexamen och högskolebehörighet. Startar i Linköping och Norrköping höstterminen 2020.

Säkerhetsbranschen växer och det är viktigt för oss att se att det finns en relevant utbildning som kan leda till fler passionerade medarbetare hos oss på Great Security. Därför är vi stolta att vi på Great Security tillsammans med Realgymnasiet startar en utbildning för att utbilda ungdomar i den senaste teknologin inom säkerhet.

Fredric Öjebrandt Grundare Great Security