Skolans lokaler

Titta på vår lokalfilm från en av våra skolor, för att få en känsla av hur Realgymnasiet i Växjö kommer att se ut!