Canvas för vårdnadshavare

Canvas är Realgymnasiets lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Det är i Canvas all kommunikation mellan elev, undervisande pedagoger och mentorer samlas. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Få koll på Canvas

För dig som är vårdnadshavare på Realgymnasiet är det viktigt att få koll på hur Canvas funkar. Det är nämligen genom Canvas som vi på skolan kommer kommunicera det som rör ditt/dina barns lärande.Har du fler än ett barn på Realgymnasiet så kommer du att kunna följa dem i samma vy i Canvas. Detta för att underlätta för dig att överblicka dina barns skolgång.

Där är i Canvas du:

  • Ser schema
  • Ser läxor, uppgifter och återkopplingar
  • Kan kommunicera med skolan
  • Hittar information om sjuk- och frånvaroanmälan


Sjuk- och frånvaroanmälan 

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven inte är myndig. 

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande med reservation för lokala skillnader mellan skolorna*:

  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande.
  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 08:30. Om anmälan inte sker i tid, måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

Längre ner på sidan finns en nedladdningsbar lathund som guidar dig genom stegen i Skola 24.


Kom igång med Canvas

Den senast uppdaterade informationen hittar du här: http://login.realgymnasiet.se/

Hjälp för vårdnadshavare i Skola 24